Informacije 021/422-324, 011/361 60 47
  • Dizalya Palm Garden Hotel 5*
  • Dizalya Palm Garden Hotel 5*
  • Dizalya Palm Garden Hotel 5*
  • Dizalya Palm Garden Hotel 5*
  • Dizalya Palm Garden Hotel 5*
  • Dizalya Palm Garden Hotel 5*
  • Dizalya Palm Garden Hotel 5*
  • Dizalya Palm Garden Hotel 5*
  • Dizalya Palm Garden Hotel 5*
  • Dizalya Palm Garden Hotel 5*