Informacije 021/422-324, 011/361 60 47

Uredba Vlade Republike Srbije

Preuzeto sa www.pravno-informacioni-sistem.rs

1501

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 17/19),

Vlada donosi

UREDBU

o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se poseban način i uslovi pod kojima se može dati ponuda za korišćenje zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2.

Organizator turističkog putovanja (u daljem tekstu: organizator putovanja), može putniku da ponudi zamensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u celosti ili delimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije, a koje je otkazano ili nerealizovano u periodu vanrednog stanja ili kasnije usled okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Zamensko putovanje je novo turističko putovanje, kojim se zamenjuje nerealizovano turističko putovanje, koje je u celosti ili delimično uplaćeno od strane putnika, koje se realizuje na istoj ili drugoj destinaciji i čija vrednost nije niža od prodajne cene ili iznosa koji je putnik uplatio za nerealizovano putovanje.

Ukoliko se zamensko putovanje realizuje na drugoj destinaciji, pre zaključenja novog ugovora o organizovanju putovanja organizator putovanja, odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja (u daljem tekstu: posrednik), pribavlja pisanu saglasnost putnika.

Član 3.

U slučaju iz člana 2. stav 1. ove uredbe organizator putovanja putniku daje ponudu za korišćenje zamenskog putovanja, koja naročito sadrži ime i prezime putnika i iznos, koji ne može biti niži od prodajne cene ili iznosa koji je putnik uplatio za nerealizovano putovanje, datum izdavanja, period važenja ponude, kao i podatak da je za zamensko putovanje obezbeđena garancija putovanja.

Ponudu iz stava 1. ovog člana organizator putovanja daje za nerealizovano putovanje bez obzira da li je putovanje kupljeno kod organizatora putovanja ili kod posrednika.

Ponudu iz stava 1. ovog člana putniku uručuje organizator putovanja ili posrednik, preko koga je kupljeno nerealizovano turističko putovanje, u pisanoj formi neposredno ili elektronskim putem.

Član 4.

Pre realizacije zamenskog putovanja organizator putovanja, odnosno posrednik sa putnikom, na propisan način, zaključuje novi ugovor o organizovanju putovanja, uz storniranje prethodnog.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži i broj izdate garancije putovanja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete.

Ponuda iz člana 3. stav 1. ove uredbe čini sastavni deo novog ugovora o organizovanju putovanja.

Na ugovor iz stava 1. ovog člana, u delu roka za realizaciju, kao i u delu roka za povraćaj uplaćenih sredstava, primenjuju se odredbe ove uredbe.

Član 5.

Zamensko putovanje iz člana 2. ove uredbe putnik može da iskoristi u periodu od jedne godine od dana uručenja ponude, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ukoliko se putnik odluči za povraćaj iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazao zamensko putovanje, organizator putovanja je dužan da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u roku od 14 dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Mogućnost izdavanja ponude na zamensko putovanje, pod uslovima iz ove uredbe odnosi se i na izlete.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-3549/2020

U Beogradu, 30. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Preuzmite dokument