Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

ZLATNI PRAG – 12.06. – 16.06.2019.

139 €

PRAG je glavni grad Republike Češke. Jedan je od najlepših i najpopularnijih gradova u istočnoj Evropi. Njegova privalačnost je u 600 godina staroj arhitekturi netaknutoj tokom ratova. Centar grada je pod zaštitom UNESCO-a. Grad sagrađen pokraj reke Vltave, nikada nije prestao da očarava posetioce, slikare, fotografe i pesnike. Glavna atrakcija je istoriski deo grada – centar. Postoji novi i stari deo grada (Staré Mesto i Nové Mesto). Stari deo je lavirint aleja, kaldrmisanih ulica i prolaza koji vode ka Old Town skveru, Staromestské Námestí. Josefov Ghetto, i stari jevrejski kvart. Novi deo grada kontrast je starom po svojoj modernoj arhitekturi. Obuhvata čuveni Wenceslas skver…

Program putovanja

Polazak autobusom u 22:00 časova sa mesta po dogovoru. Noćna vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
dolazak u Bratislavu u jutarnjim časovima. Po dolasku razgledanje grada: Nadbiskupska palata na Primacijalnom trgu, Franjevački i jezuitski manastir, katedrala sv. Martina, Mišalska kapija, Gasalkovičeva palata, Stari trg, Stara gradska kuća, tvrđava Marije Terezije... Nastavak putovanja do Praga. Po dolasku smeštaj u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odlazak na razgledanje grada: Hradčany (praški dvorac sa Katedralom Sv.Vita i kapelom Sv.Venceslava, bazilika Sv.Đorđa, Loreta, Zlatna ulička...), prelazak Vltave Karlovim mostom, zadržavanje na mostu kod Stare Kule, nakon prelaska mosta odlazak do spomenika Karlu IV. Dolazak na centralni gradski trg Staromestke namesti... Parlamenta Češke republike, Smetanova divaldlo (Pozorište B.Smetane), šetnja uz glavnu aveniju Vaclavske namesti, potom ponovo Staromestke namesti i pogled na čuveni Orloj. Dolazak do poznatog Praškog geta – Jevrejske četvrti i odlazak do sinagoge Staronova. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Fakultativna vožnja brodom Vltavom. Povratak u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Drezdena. Po dolaksu razgledanje grada: Opera Zemper, Cvinger, Bogorodična protestantska crkva, Dvorska rimokatolička crkva, Katoliše Hofkirše, Frauenkirše... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak u Prag u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak prema Beču. Po dolasku polazak u panoramsko razgledanje grada: Parlament, Opera, Stadtpark, trg Marije Terezije, Hundertvaserova zgrada, dvorac Hofburg, palata Belvedere... Kraće slobodno vreme za individualna razgledanja. Nastavak putovanja prema Novom Sadu. Dolazak u večernjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Cena aranžmana obuhvata:

 

CENA ARANŽMANA IZNOSI: 139,-€

 

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema, wc) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelima sa  3* (“Globus” ili sličan) na bazi 3 noćenja sa doručkom u Pragu,
 • turistički vodič,
 • organizacioni i drugi troškovi.

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom,
 • fakultativni odlazak u Drezden (30,€); fakultativna vožnja Vltavom (15,€)– minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 plativih putnika,
 • gradska komunalna taksa u iznosu od 2,€ po noći po osobi,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ dnevno),
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 60,-€.

Plaćanje:

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
 • odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,
 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,
 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Napomene:

 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

To isključivo zavisi od hotela.

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).
 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.