Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

TRŽNI CENTAR SCS – Beč

3 €

Termin putovanja: 6.11, 22.11, 28.11, 06.12, 13.12.2019
3 dana autobusom

SCS- je najveći tržni centar u Beču u čijem sastavu se nalazi  Primark, Ikea, Špar, Zara, HM…

CENA ARANŽMANA: 3.590 RSD

Program putovanja

Polazak u 22:30 časova iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive. Noćnja vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti preko Mađarske do Austrije…
Polazak u 22:30 časova iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive. Noćnja vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti preko Mađarske do Austrije…
... dolazak u Novi Sad u jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na granici.

Cena aranžmana obuhvata:

Cena aranžmana obuhvata: 

  • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama iz programa putovanja,
  • pratilac grupe iz agencije,
  • organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana ne obuhvata:

  • međunarodno zdravstveno osiguranje – 1,€ dnevno,
  • odlazak fakultativno do Beča – 10 € po osobi (min. 25 putnika za realizaciju)

Plaćanje:

 

– placanje prilikom rezervacije.

 

Napomena:

– U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava. 

– Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. 

– Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. 

– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja. 

– Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. 

– U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. 

To isključivo zavisi od hotela. 

– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. 

– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). 

– Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. 

– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…). 

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 70  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “GRAND TOURS” i YUTA-e

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.

Agencija Grand Tours uskoro prelazi na novi sajt!

Do tada za sve informacije pozovite agenciju zbog validnosti podataka.

021/422-324; 011/361-60-47