Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

TRAGOM PESNIKA – HERCEGOVINA

75 €

16 - 19.05.2019.
2 noćenja

SARAJEVO- MOSTAR-  TREBINJE-DUBROVNIK-VIŠEGRAD

4 dana autobusom

16./19.maj 2019. godine

         Novi Sad –Beograd-Zvornik-Sarajevo-Mostar-Trebinje-Dubrovnik-Trebinje-Gacko-Tjentište

Višegrad-Beograd-Novi Sad

 • Trebinje: Pravi dragulj Hercegovine ODUVEK je Trebinje lepotom i samosvojstvenom patinom plenilo posetioce, čak i one koji bi na putu do Jadrana samo svratili da predahnu i popiju kafu u hladu čuvenih platana. Ali, poslednjih godina, grad podno Leotara postao je pravi turistički hit. Odlazak u ovaj grad je svojevrsno hodočašće, važan čas književnosti i istorije, ali i mesto uživanja. Jer, Trebinje je grad Jovana Dučića, Vasilija Ostroškog, Tvrdoša, platana, sunca, vinarija…Kao istinski biser Hercegovine, čiji šarm i gostoprimstvo opijaju, grad na Trebišnjici, nudi brojne sadržaje – od muzeja, kulturno-istorijskih spomenika i manastira, preko prelepog starog gradskog jezgra do uživanja u akva-parku i lokalnim vinarijama.

 •  Dubrovnik : Opasan svojim prepoznatljivim zidinama dugim gotovo dva kilometra, Dubrovnik je prema mnogima, jedan od najlepših i najpopularnijih gradova Sredozemlja. Stari grad okružen je visokim odbrambenim zidinama koje su do danas izvrsno očuvane. One su najveća atrakcija turistima jer je šetnja po 1940 metara dugim zidinama i prekrasan pogled na Dubrovnik, ostrva i more jedinstven doživljaj. Ali na tu šetnju nikako nemojte krenuti po jakom suncu jer je izuzetno naporna. Najbolje vreme je ujutro ili kasno poslepodne i ponesite puno vode. Na severnoj strani zidina nalazi se okrugla Kula Minčeta, sagrađena u 15. stoleću. U njenoj je gradnji sudelovao i poznati graditelj Juraj Dalmatinac.
  Tvrđava Sv. Ivan štitila je ulaz u dubrovačku luku.
  Na istočnoj strani zidina nalazi se tvrđava Revelin. Sagrađena je u 15. veku radi zaštite grada od turske opasnosti
 • Mostar:Sa oko 80.000 stanovnika Mostar je oduvek srce Hercegovine. Jedan je od četiri službena grada BiH i sedište Hercegovačko-neretvanskog kantona. Razvijao se u kanjonu Neretve, oko mostova po čijim čuvarima i dobija ime. Centralno mesto pripada Starom gradu i kamenom mestu, koji se i nalaze na listi UNESCO-ve kulturne baštine. Omeđen je planinama Velež i Prenj, a najpoznatija brda oko gradske kotline su: Hum, Brnovo Brdo, Galac, Orlovac, Planinica i Fortica. Pored Neretve, kroz Mostar teče i reka Radobolja.

Program putovanja

1.dan (četvrtak): Polazak iz Novog Sada u 23:00 sata, iz Beograda 24:00 sata. Putovanje preko Loznice i Zvornika. Noćna vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.

2.dan (petak): U jutarnjim satima dolazak u Sarajevo panoramski obilazak - Miljacka, Most Gavrila Principa, Većnica, Baš čaršija. Slobodno vreme za razgledanje i posetu nekoj od čuvenih sarajevskih ćevapdžinica. Nastavak puta, pauza u Jablanici kod mosta iz Bitke na Neretvi. Nastavak puta kanjonom reke Neretve do Mostara-Stari most, Kujundžiluk poseta i razgledanje. Nastavak puta preko Stoca i Ljubinja do mesta Mrkonjići-rodno mesto Sv. Vasilija Ostroškog, poseta i razgledanje. Planiran dolazak u Trebinje u večernjim satima,smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan (subota): Doručak. Prepodnevni izlet u Popovo polje-dolapi, vinogorje, manastir Tvrdoš. Razgledanje grada Trebinja-pijaca, Stari grad, kastel na Trebišnjici, Anđelkina kapija(serija Ranjeni orao), Platani, spomenici Jovanu Dučiću i Njegošu, brdo Crkvina, Hercegovačka Gračanica, mauzolej Jovana Dučića. Poslepodnevni fakultativni izlet u Dubrovnik-Stari grad, Stradun... Povratak u Trebinje. Mogućnost organizovane fakultativne posete vinariji-degustacija domaćih autohtonih sorti vina(Žilavka,Vranac...). Povratak u hotel. Mogućnost organizovanja svečane tradicionalne večere (trebinjska loza, teletina ispod sača, vino, živa muzika)... Noćenje.

4.dan (nedelja): Doručak. Putovanje preko Bileće, panorama Bilećkog jezera do Korićke jame - stradalnice i Gacka-spomenik Grofu Savi Vladislaviću. Nastavak putovanja pored jezera Klinja do Tjentišta - spomen obeležje Bitka na Sutjesci, poseta i razgledanje. Nastavak puta do Višegrada - most Mehmed Paše Sokolovića - Na Drini ćuprija, Andrićgrad, poseta i razgledanje. Nastavak puta prema Srbiji.Planiran dolazak u Beograd i Novi Sad u večernjim satima.

Cena aranžmana obuhvata:

U cenu aranžmana je uračunato:

 • Prevoz udobnim turističkim autobusom na datoj relaciji,
 • Smeštaj u Trebinju, u hotelu „Konak“ Mosko na bazi dva noćenja s doručkom,
 • Razgledanje po programu,
 • Organizacioni troškovi i vođstvo puta.

Cena aranžmana ne obuhvata:

U cenu aranžmana nije uračunato:

 • Individualni troškovi putnika,
 • Putno zdravstveno osiguranje.

 

Kalkulacija rađena na bazi 45 plativih putnika i sa polaskom iz Novog Sada. Doplata za polazak iz Beograda 5€.

NAPOMENA: Cene fakultativnih izleta: Dubrovnik 15€, svečana večera 15€, vinarija 7€. (minimum za realizaciju fakultativnih izleta 30 putnika.

Plaćanje:

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
 • odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,
 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,
 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).
 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika po autobusu.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.