Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

ŠPANIJA – ITALIJA – AZURNA OBALA

399 €

23. avgust / 03. septembar 2018. godine.
12 dana

 Venecija – Barselona – Figeras – Kan – Nica – Monako – Monte Karlo – Milano

Program putovanja

Polazak autobusom u večernjim časovima sa dogovorenog mesta. Putovanje preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti
Dolazak do luke Punta Sabioni. Fakultativna vožnja brodićem do Venecije. Razgledanje grada: Tamnica, Most uzdaha, Duždeva Palata, Trg Svetog Marka, crkva Sv. Marka, Rialto, Santa Marija de la Salute... Nakon obilaska povratak brodom do luke, a potom nastavak putovanja za Španiju preko severne Italije i Azurne obale...
sa prepodnevnim dolaskom u Lloret de Mar. Smeštaj u hotelu nakon 14:00 časova. Slobodno poslepodne za odmor i kupanje. Večera. Noćenje
Doručak. Dan predviđen za odmor i kupanje. Večera. Noćenje.
Doručak. Fakultativni celodnevni izlet za Barselonu. Razgledanje grada: Sagrada Familija, Gueljev park, Trijumfalna kapija, kuća Bataljo, Kasa Mila, stadion Nou Kamp.... Slobodno vreme za šetnju po Ramblasu – najlepšoj ulici Barselone. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
Doručak. Fakultativni odlazak u zabavni park Port Aventura. Povratak u hotel. Večera. Fakultativni odlazak u dvorac na „Viteške igre“. Noćenje.
Doručak. Fakultativni izlet za Barselonu. Dan predviđen za odmor i kupanje. Večera. Noćenje.
Doručak. Dan predviđen za odmor i kupanje. Večera. Noćenje.
Doručak. Dan predviđen za odmor i kupanje. Fakultativni odlazak do Figureasa. Večera. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela. Slobodan dan za individualna razgledanja. U večernjim časovima polazak prema Nici.
dolazak u Nicu u jutarnjim časovima. Po dolasku obilazak grada: Englesko šetalište, trg Masena, hotel Negresko... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Pauza u Nici traje 9 sati. Nastavak putovanja prema Monaku i Monte Karlu. Po dolasku razgledanje grada: luka Lakondamin, Kneževa palata, Kazino... Nastavak putovanja prema Srbiji. Vožnja sa usputnim pauzama prema potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
dolazak u Novi Sad u popodnevnim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelu “Sun beach” ili sličan sa 3* u Lloret de Mar–u na bazi 7 polupansiona (švedski sto),
 • svi obilasci po programu putovanja,
 • stručno turističko vođstvo puta,
 • organizacioni i drugi troškovi Agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje – iznosi 1,€,
 • turistička taksa – plaća se na licu mesta,
 • ulaznice za posete i fakultativne izlete,
 • ostale nepomenute usluge.

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

– odloženo dva meseca nakon putovanjauz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.