Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

Španija – Francuska – Italija – 26.04 – 03.05.2019. / Avion-Autobus

Free

26.04. - 03.05.2019.

Cena aranžmana: 420 € FIRTS MINUTE: 355 €

8 dana Avion - Autobus

Program putovanja

1. Dan (26.04.2019.) - Sastanak putnika dva sata pre poletanja aviona. Čarter let na relaciji Beograd - Barselona. Dolazak u Barselonu. Transfer do Ljoret de Mara. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje

2. Dan (27.04.2019.)- Doručak. Nakon doručka polazak na celodnevni izlet do Barselone. Po dolasku razgledanje grada: Sagrada Familija, Gueljev park, Španski Trg, brdo Monžuik, Olimpijski stadion, Kolumbov spomenik... Fakultativna poseta stadionu Kamp Nou. Ručak - lanč paket. Slobodno vreme za šetnju, kupovinu i ostale aktivnosti. Povratak u Ljoret del Mar. Večera. Fakultativni odlazak na Flamenko šou. Noćenje.
3. Dan (28.04.2019.)- Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Figuerasa. Poseta Muzeju Salvadora Dalija. Nakon što je postigao svetski uspeh i obogatio se, Dali je kupio stari teatar koji je decenijama propadao i pretvorio ga u muzej koji je nama opšte poznat danas i glavna turistička atrakcija Figuerasa. Muzej je nakon restauracije otvoren 1974. godine i nastavio je da se širi sve do sredine 1980.tih. Danas ovaj muzej obuhvata glavnu zgradu i dvorište uporedo sa zgradom starog pozorišta. Turisti iz svih delova sveta dolaze da vide slavni muzej-teatar Salvadora Dalija. Posle muzeja Prado u Madridu, ovo je najposećeniji muzej u Španiji. Povratak u Ljoret de Mar. Ručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Večera. Noćenje.
4. dan (29.04.2019.)- Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Barselone. Panoramski obilazak Akvarijuma, Gotske četvrti... Ručak – lanč paket. Slobodno vreme u jednoj od najlepših ulica u Barseloni - Rambla. Povratak u hotel. Večera. Fakultativni odlazak na Viteško veče. Noćenje.
5. Dan (30.04.2019.)- Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak prema Kanu, gde je obilazak: Filmska palata, Šetalište Kroazet... Nastavak putovanja prema Monaku i Monte Karlu. Razgledanje: Monaco Ville, La Condamine, staza Formule 1, Monte Carlo... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Polazak u Nicu. Po dolasku polazak u razgledanje grada: Englesko šetalište, trg Masena, hotel Negresko... Smeštaj u hotel. Noćenje.
6. Dan (01.08.2019.)- Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak za Veronu. Po dolasku razgledanje grada: Trg Erbe, Trga Bra, Arena, Trg Sinjoria, Julijina kuća... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Potom sledi odlazak vožnja do Lido di Jesola. Po dolasku razgledanje grada. Večera. Noćenje.
7. Dan (02.05.2019.)- Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak prema luku Punto Sabione u jutarnjim časovima. Fakultativna vožnja brodom do Venecije. Po dolasku razgledanje grada: Palazzo Ducale, Libreria, Basilika San Marco, čuvena crkva Santa Maria della Salute, Campanile, Torre del Oroligio, Procuraterie, Rialto... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak do luke i autobusa. Polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
8. Dan (03.05.2019.)- Dolazak u Beograd / Novi Sad u jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Cena aranžmana obuhvata:

Cena  aranžmana obuhvata:

 • prevoz udobnim turističkim autobusom visoke turističke klase na navedenim relacijama po programu putovanja,
 • avionska karta na relaciji  Beograd – Barselona
 • smeštaj u hotelu “Hawai Montevista” ili sličan sa 3* u Ljoret de Maru na bazi 4 puna pansiona u sobama sa 2 i 3 ležaja sa sosptvenim TWC,
 • smeštaj u hotelu “Azurea” ili sličan sa 2*+ u Nici na bazi 1 noćenja sa doručkom u sobama sa 2 i 3 ležaja sa sosptvenim TWC,
 • smeštaj u hotelu “Trento” ili sličan sa 3* u Lido di Jesolu na bazi 1 noćenja sa doručkom u sobama sa 2 i 3 ležaja sa sosptvenim TWC,
 • obilasci po programu putovanja,
 • stručno turističko vođstvo puta,
 • organizacioni troškovi Agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom, fakultativni izleti, fakultativna vožnja brodom do Venecije – 15,€; izlet od Barselone – 15,€ (bez ulaznica), fakultativni izlet do Figuerasa – 25,€; fakultativni odlazak na Flamenko veče – 25,€; fakultativni odlazak na Viteško veče – 30,€;
 • aerodromske takse – oko 40,€, a dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se plaćaju u dinarima u poslovnicama organizatora putovanja ili poslovnicama ovlašćenih subagenata,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ dnevno), (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
 • turističku taksu u hotelima se plaćaju na licu mesta vodiču,
 • ostale nepomenute usluge,
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po osobi, minimum 10 putnika,
 • doplata za 1/1 sobu na upit u agenciji.

Obaveštavamo Vas da će od 01.04.2019. godine biti uvedena turistička taksa za ulazak u Veneciju, tačan iznos je nepoznat. Kada bude objavljena cena, mi ćemo Vas obavestiti o istoj. Pomenuta taksa nije uračunata u cenu aranžmana.

Plaćanje:

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

– odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,
 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Napomena:

-Važnost pasoša je obavezno 90 dana od dana povratka sa putovanja,

– U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).
 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.