Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

SOFIJA

79 €

09.-12.11.2018.
4 dana

Sofija je glavni i najveći grad Bugarske. Nalazi se na zapadu zemlje, u Sofijskoj oblasti. Prostire se na površini od 492 kvadratna kilometra, a u njoj živi oko 1 260 000 stanovnika. Sofija je trinaesta po veličini prestonica u Evropskoj uniji, a ujedno je politički, ekonomski, obrazovni, kao i kulturni centar Bugarske.Tokom svoje duge istorije stalno se razvijala, a svaki istorijski period ga je obogatio brojnim tragovima koji danas upotpunjuju njegov izgled, tako da je danas krase mnoge arhitektonske i istorijske znamenitosti.

 

1.danPolazak iz Novog Sada sa mesta sa parkinga kod Lokomotive u 23:00 časa. Noćna vožnja preko Srbije, Makedonije sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti…

2.dan…Dolazak u Sofiju u jutarnjim časovima. Po dolasku polazak u razgledanje grada: Hram Aleksandra Nevskog, Sobranje, spomenik Caru oslobodiocu, Crkva Sv. Sofije, Ruska Crkva, Rotonda, Crkva Sv. Nedelje, bulevar Vitoša… Slobodno vreme za individualna razgledanja. Polazak u hotel na smeštaj nakon 14:00 časova. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Noćenje.

3.dan – Doručak. Posle doručka odjava iz hotela i slobodno vreme za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Plovdiva. Po dolasku razgledanje grada: Antički amfiteatar iz 2. Veka, rimski stadion,crkva svetog Konstantina i Jelena kao i brojni muzeji i galerije, starog utvrđenja iznad reke Marice… Slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak u Sofiju. Polazak za Srbiju. Putovanje sa usputnim puazama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.

4.danDolazak u Novi Sad u jutarnjima satima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Program putovanja

Sofija je glavni i najveći grad Bugarske. Nalazi se na zapadu zemlje, u Sofijskoj oblasti. Prostire se na površini od 492 kvadratna kilometra, a u njoj živi oko 1 260 000 stanovnika. Sofija je trinaesta po veličini prestonica u Evropskoj uniji, a ujedno je politički, ekonomski, obrazovni, kao i kulturni centar Bugarske.Tokom svoje duge istorije stalno se razvijala, a svaki istorijski period ga je obogatio brojnim tragovima koji danas upotpunjuju njegov izgled, tako da je danas krase mnoge arhitektonske i istorijske znamenitosti.

1.dan - Polazak iz Novog Sada sa mesta sa parkinga kod Lokomotive u 23:00 časa. Noćna vožnja preko Srbije, Makedonije sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti...
2.dan - ...Dolazak u Sofiju u jutarnjim časovima. Po dolasku polazak u razgledanje grada: Hram Aleksandra Nevskog, Sobranje, spomenik Caru oslobodiocu, Crkva Sv. Sofije, Ruska Crkva, Rotonda, Crkva Sv. Nedelje, bulevar Vitoša… Slobodno vreme za individualna razgledanja. Polazak u hotel na smeštaj nakon 14:00 časova. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Noćenje.
3.dan - Doručak. Posle doručka odjava iz hotela i slobodno vreme za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Plovdiva. Po dolasku razgledanje grada: Antički amfiteatar iz 2. Veka, rimski stadion,crkva svetog Konstantina i Jelena kao i brojni muzeji i galerije, starog utvrđenja iznad reke Marice... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak u Sofiju. Polazak za Srbiju. Putovanje sa usputnim puazama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
4.dan - Dolazak u Novi Sad u jutarnjima satima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Cena aranžmana obuhvata:

U cenu aranžmana je uračunato:

–       prevoz autobusima visoke turističke klase (audio-video oprema) na datoj relaciji po programu,

 • smeštaj na bazi 1 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Sofiji, u sobama sa 2 i 3 ležaja,  doručak – švedski sto,
 • usluge turističkog vodiča,
 • organizacioni i ostali troškovi.

Cena aranžmana ne obuhvata:

U cenu aranžmana NE obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja i fakultativne izlete, minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 putnika, fakultativni izlet do Plovdiva – 25,€,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (1,- € po danu),
 • komunalna gradska takse – 2,€ po osobi po noći i plaća se na licu mesta vodiču,
 • doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 25,-€ po osobi,

 

U cenu aranžmana je uračunato:

–       prevoz autobusima visoke turističke klase (audio-video oprema) na datoj relaciji po programu,

 • smeštaj na bazi 1 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u Sofiji, u sobama sa 2 i 3 ležaja,  doručak – švedski sto,
 • usluge turističkog vodiča,
 • organizacioni i ostali troškovi.

 

U cenu aranžmana NE obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja i fakultativne izlete, minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 putnika, fakultativni izlet do Plovdiva – 25,€,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (1,- € po danu),
 • komunalna gradska takse – 2,€ po osobi po noći i plaća se na licu mesta vodiču,
 • doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 25,-€ po osobi,

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo do januara meseca uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.

Booking / rezervacija