Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

SICILIJA

331 €

29.03.2018 - 06.04.2018
5 noćenja

Program putovanja

Polazak autobusa iz Novog Sada u 16:00 časova sa pakinga kod »Lokomotive«, polazak u 17:30 časova iz Beograda sa parkinga Sava centra. Putovanje sa usputnim pauzama po potrebi grupe i obavljanje carinskih formalnosti kroz Hrvatsku i Sloveniju i prelepe predele: Fruili Venecija Julija, Veneta, Emilija Romanja, Toskana, Umbrija i Lacio. Noćna vožnja...
... dolazak u Rim oko podneva. Odlazak u hotel na smeštaj nakon 14:00 časova. Slobodno vreme za odmor. U popodnevnim časovima polazak u obilazak najznačajnijih znamenitosti »večnog grada« Rima: crkva Santa Maria di Mađore, crkva Svetog Petra u lancima gde se čuva čuveno delo Mikelanđela Mojsije, Koloseum, Rimski i Carski Forum, trg Venecija, Panteon, trg Navona, Fontana di Trevi, Španski trg. Slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnju. U večernjim časovima povratak u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka izlazak iz hotela i mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Vatikana. Obilazak Vatikanskih muzeja i Sikstinske kapele čuvenog Mikelanđela Buonarotija (cena 30,€). Slobodno vreme za šetnju i individualna razgledanja do 22:00 časa kada je planian polazak na Siciliju. Noćna vožnja...
... Dolazak u grad Vila San Đovani. Ukrcavanje na trajekt za Siciliju. Dolazak na Siciliju u prepodnevim časovima. Smeštaj u hotel oko 14:00 časova i slobodno vreme za odmor. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do grada Taormina, po mnogima najlepše mesto istočne obale Sicilije, gde se u brojnim kafićima i restoranima održavaju koncerti na otvorenom, a takođe se može obići i čuveni grčki amfitetar... (cena 15,€) Povatak u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do tipičnih sicilijanskih sela Forza d’Agro i Savoka u kojima je sniman legendarni film “Kum”. Obilazak katedrale Sv. Lucije na čijem ulazu je snimana poznata scena venčanja, a nakon obilaska kratak odmor uz espresso ili granitu u baru “Viteli” u kojem je Al Paćino snimio legendarnu scenu prosidbe (cena 20,€). U popodnevnim časovima fakultativni polazak do bajkovite Sirakuze, koji je čak i sam Arhimed koji se rodio u tom gradu, smatrao najlepšim gradom Antičke Grčke. Spomenici u starom delu grada: Arhimedov trg, Katedrala, bazilika Santa Lućije, Arheološki park...(cena 30,€) Slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnja uskim ulicama u centru grada... Povratak u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do vulkana Etna, koji je jedan od dva aktivna vulkana u Italiji, koji godinama privlači turiste iz svih krajeva sveta. Ne propustite priliku popeti se na 2000 metara nadmorske visine i videti neke od aktivnih vulkanskih kupa ili ako niste ljubitelj adrenalina, u podnožju Etne možete probati neki od lokalnih proizvoda poput: limunčela, pistaća i lešnika u medu...(cena 35,€) U poslepodnevnim časovima polazak do grada Katanije, po mnogima najboljeg grada za šoping na Siciliji. Obilazak grada: jedan od najstarijih univerziteta Italije – Univerzitet grada Katanije, potom čuvena Katedrala. Potom sledi odlazak do tržnog centra Porta di Catania.(cena 20,€) Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak prema luci. Prelazak trajektom na kopneni deo Italije. Dnevna vožnja prema Napulju. Dolazak u Napulj u kasnim popodnevnima časovima. Po dolasku obilazak grada: Zamak Castel Nuovo, trg Garibaldi, Korso Umbero I, katedrala grada, luka grada Napulja... Smeštaj u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do Pompeje, grada koji je do davne 79. godine, moćni Vezuv uništio i zakopao vulkanskim pepelom (cena 20,€). Slobodno vreme. U popodnevnim časovima polazak za Novi Sad. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim pauzama po potrebi grupe....
... dolazak u Novi Sad kasnim popodnevnim časovima. Kraj putovanja.

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz udobnim turističkim autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Rimu na bazi 1 noćenja sa doručkom, doručak švedski sto, u sobama 1/2 i 1/3 sa sopstvenim kupatilom,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Đardini Naksosu na bazi 3 noćenja sa doručkom, doručak švedski sto, u sobama 1/2 i 1/3 sa sopstvenim kupatilom,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Napulju na bazi 1 noćenja sa doručkom, doručak švedski sto, u sobama 1/2 i 1/3 sa sopstvenim kupatilom,
 • obilasci po programu putovanja,
 • stručno turističko vođstvo puta,
 • organizacioni i drugi troškovi Agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za muzeje i fakultativne izlete, Vatikan sa ulaznicom – 30,€; Taormina – 15,€; Sicilijanska sela – 20,€; Sirakuza – 30,€; Etna – 35,€; Katanija 20,€; Pompeja sa ulaznicom – 35,€; minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 plativih putnika,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ po danu),
 • takse u hotelima, cena će biti poznata 10 dana pred putovanje,
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po pravcu po putniku, minimum 10 plativih putnika,
 • doplata za 1/1 sobu na upit u agenciji.

NAPOMENA:

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo do maja meseca uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja ne snosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik može da osigura svoj prtljag kod nadležnih osiguravajućih kuća po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

 

Kalkulacija je rađena na bazi 45 plativih putnika.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “GRAND TOURS”

Licenca OTP broj 293/2010 od 17.02.2010. godine.

WordPress Themes