Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

SEVERNA ITALIJA – 4 DANA

69 €

20./23. oktobar 2017. godine.
4 dana / 1 noćenje

Italija se nalazi na Apeninskom poluostrvu. Graniči se sa Francuskom, Švajcarsom, Austrijom i Slovenijom. Na severu zemlje proteže se jedan deo Alpa a sa severozapada ka jugoistoku pružaju se Apenini. Veći gradovi pored Rima su Milano, Torino i Napulj. Država izlazi na Ligursko, Tirensko i Jadransko more. Ona je svakako jedna od najpoznatijih zemalja sveta. Ovaj podatak naravno ne čudi kada se u obzir uzme činjenica da je današnja Italija nastala na temeljima starog rimskog carstva koje je svojevremeno bilo najjače na evropskom kontinentu. Na teritoriji današnje Italije nalazi se sedište poglavara katoličke crkve, veliki broj hramova zidanih u različitim periodima razvoja umetnosti. Italija je poznata i po svojoj muzici, piscima, kuhinji… U svakom slučaju je država koju bi trebalo obavezno obići.

Program putovanja

Polazak u 20:00 sata iz Novog Sada. Putovanje kroz Hrvatsku i Sloveniju. Noćna vožnja sa pauzama po protrebi grupe i radi obavljanja carinskih formalnosti.
Jutarnji dolazak u Trst. Po dolasku polazak u razgledanje grada: Ponte Roso, Trg Ujedinjenja Italije, crkva Svetog Spiridona... Slobodno vreme za individulna razgledanja. Nastavak putovanja prema tržnom centru Palma Nova. Slobodno vreme za šoping. Nastavak putovanja prema Lido di Jesolu. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak do luke Punto Sabione. Fakultativna vožnja brodom do Venecije i ostra Murano. Po dolasku na ostrvo Murano, šetnja i razgledanje ostrva koje je poznato po proizvodnji stakla. Potom sledi vožnja do Venecije. Obilazak grada: most Uzdaha, Duždeva palata, stubovi zaštitnici grada, Trg Svetog Marka, bazilika Svetog Marka, most Rialto, crkva Santa Marija dela Salute... Slobodno vreme za individualne obilaske. U poslepodnevnim časovima povratak brodom u luku Putno Sabione. Polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim zadržavanjem radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
Dolazak u Novi Sad u jutarnjim satima, a zavisno zadržavanjima na granicama.

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema, wc) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Lido di Jesolu na bazi 1 noćenja sa doručkom, u sobama 1/2 i 1/3 sa sopstvenim kupatilom,
 • svi obilasci po programu putovanja i stručno turističko vođstvo puta i obilasci po programu,
 • organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom,
 • vožnja brodom do Venecije i ostrva Murano (20,-€), minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 putnika,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ dnevno),
 • gradska komunalna taksa 2,€ po osobi po noći,
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po osobi, po pravcu (minimum 10 putnika),
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 20,-€

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

WordPress Themes