Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

SEVERNA ITALIJA – 5 DANA

119 €

27. april / 1. maj 2018. godine.
5 dana

Italija se nalazi na Apeninskom poluostrvu. Graniči se sa Francuskom, Švajcarskom, Austrijom i Slovenijom. Na severu zemlje proteže se jedan deo Alpa a sa severozapada ka jugoistoku pružaju se Apenini. Veći gradovi pored Rima su Milano, Torino i Napulj. Država izlazi na Ligursko, Tirensko i Jadransko more. Ona je svakako jedna od najpoznatijih zemalja sveta. Ovaj podatak naravno ne čudi kada se u obzir uzme činjenica da je današnja Italija nastala na temeljima starog rimskog carstva koje je svojevremeno bilo najjače na evropskom kontinentu. Na teritoriji današnje Italije nalazi se sedište poglavara katoličke crkve, veliki broj hramova zidanih u različitim periodima razvoja umetnosti. Italija je poznata i po svojoj muzici, piscima, kuhinji… U svakom slučaju je država koju bi trebalo obavezno obići.

Program putovanja

Polazak grupe u 22:00 časova iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive... Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
Dolazak u Trst. Po dolasku panoramsko razgledanje grada: Ponte Roso, Trg Ujedinjenja Italije, crkva Svetog Spiridona... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Nastavak putovanja prema tržnom centru Palmanova. Slobodno vreme za šoping. Nastavak putovanja prema okolini Verone. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka polazak do jezera Garda, odnosno grada Sirmione, čiji su glavni istorijski simbol Katulove pećine (Grotte di Catullo). U ovom popularnom gradu nalazi se zamak Skaliger sa retkim primerom srednjovekovne odbrambene luke, Crkve Santa Maria Magiore. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Potom sledi vožnja do Verone. Po dolasku polazak u razgledanje: Arena, trg Bra, trg Erbe, Trg Sinjorija, grobnica Skaliđeri, Julijina kuća... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak do luke Punto Sabione. Fakultativna vožnja brodom do Venecije. Po dolasku obilazak grada: Tamnica, Most uzdisaja, Duždeva palata, stubovi zaštitnici grada, Trg Sv. Marka, crkva Sv. Marka, toranj, most Rialto, Santa Marija de la Salute... Slobodno vreme za individualna razgledanja. U kasnim popodnevnim časovima povratak do luke i autobusa. Nastavak putovanja prema Srbiji. Noćna vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti...
Dolazak u jutarnjim časovima u zavisnoti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema, wc) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u okolini Verone, na bazi 2 noćenja sa doručkom, u sobama 1/2 i 1/3 sa sopstvenim kupatilom,
 • svi obilasci po programu putovanja i stručno turističko vođstvo puta i obilasci po programu,
 • organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom,
 • gradska taksa u hotelu koja se plaća na recepciji, 1,5,€ po noći po osobi,
 • vožnja brodom do Venecije (20,-€,), – minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 putnika,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ dnevno),
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po osobi po pravcu, mínimum 10 putnika
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 40,-€.

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo do Jula  meseca uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.