Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

MAGIČNA TOSKANA – USKRS

175 €

01/06.04.2018. godine.
6 dana autobusom

CENA ARANŽMANA PO OSOBI IZNOSI: 175 €

Program putovanja

Polazak iz Novog Sada u 18:00 časova sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti...
... dolazak u Bolonju. Po dolasku razgledanje grada: Trg Maggiore, fontana Nettuno, bazilika San Petronio, tornjevi Asineli i Garizenda... Nastavak putovanja za Montekatini. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka polazak za Firencu. Po dolasku polazak u razgledanje grada u pratnji vodiča: Krstionica, Katedrala Santa Matija dela Fjore, Ðotov toranj, Trg Sinjorija, Galeriju Ufici, Ponte Vekio, Palata Piti... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka polazak u Sijenu i San Điminjano. Razgledanje Sijene, prelepog grada koji je smešten u tipično toskanskom predelu. Sijena, idealan za ljubitelje vina i prirode, je grad sa očuvanim starim srednjovekovnim jezgrom, sa ogromnim kulturnim nasleđem, dok sam grad okružuju brojni vinogradi. Po dolasku obilazak grada: gradska kuća, katedrala u Sijeni, centralni trg (piazza Campo) gde se održavaju kostimirane trke konja („palio”), Santa Maria de la Scala, prva bolnica u Evropi, crkva Sv.Domenika, u kojoj se nalaze glava i palac Sv.Katarine, zaštitnice Italije. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Nastavak putovanja za San Điminjano (“Grad tornjeva“), utvrđen srednjovekovni grad, koji je poznat po dobro očuvanim tornjevima pod zaštitom UNESCO – a. Po dolasku obilazak grada: centralni gradski trg - Duomo, crkva Koleđata u kojoj je radio Girlandajo (Mikelanđelov učitelj), tornjevi... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela, slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do “Cinque Terre”: Vožnja do mesta Levanto gde se ukrcava na lokalni voz koji povezuje svih pet naselja u sastavu Nacionalnog parka. Monterosa al Mare, leži u sredini malog zaliva, sa kućama u obliku kula (case – tori), Vernaca (Vernazza) je izgrađena na uzvišenju oko gotske crkve sv. Margarite Antiohiske iz 13-og veka, Kornilja (Corgnilla), na brdu okruženom vinogradima, je najmanje i jedino naselje koje se ne spušta do samog mora, delom na brdu oko crkve San Lorenco iz 14. veka. Najveće naselje Riomađore Riomaggiore) leži na stenama duž potoka Mađore i spušta se ka moru u formi amfiteatra. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carninskih formalnosti...
...Dolazak u Indjiju u popodnevnim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Cena aranžmana obuhvata:

prevoz autobusima visoke turističke klase (audio-video oprema) na datoj relaciji po programu,

 • smeštaj na bazi 3 polupansiona u hotelu “San Giorgio” ili sličan sa 3* u Montekatiniju, doručak i večera – kontinentalni, u sobama sa 2 i 3 ležaja sa sopstvenim kupatilom,
 • usluge turističkog vodiča,

organizacioni i ostali troškovi

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja i fakultativne izlete, fakultativni izlet za Cinkve Tere – 25,€, minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 putnika,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (1,- € po danu),
 • lokalna taksa 2,5€ po osobi po noći koja se plaća direktno vodiču,

 

Plaćanje:

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

 • Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 prijavljanih

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.