Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

SARAJEVO – VIŠEGRAD

49 €

Termin putovanja: 09/10. novembar 2019. godine.
2 dana autobusom

Sarajevo je takav grad da se u njemu i stranci osećaju kao da su kod kuće. Čak ni širenje grada izgradnjom visokih nebodera nije moglo oduzeti šarm brojnim kafeima i vekovnoj tradiciji gostoprimstva. Samo nekoliko mesta na kugli zemaljskoj se može pohvaliti sa katoličkom i pravoslavnom crkvom i džamijom i sinagogom koje su udaljene tek jednu laganu šetnju jedna od druge. Ako postoji grad u Evropi koji bez imalo muke spaja istok i zapad onda je to Sarajevo.

CENA ARANŽMANA IZNOSI: 49 €

Program putovanja

Polazak iz Novog Sada u 04:00h kod „Lokomotive“ na železničkoj stanici. Dolazak na granični prelaz "Šepak", obavljanje carinskih formalnosti. Nastavak putovanja za Sarajevo. Po dolasku panoramsko razgledanje grada. Dolazak na Vrelo Bosne, prisustvo vode, bujna vegetacija, svež povetarac sa Igmana, doživljaj je koji pruža svakom posetiocu ugođaj koji se ne zaboravlja (ulaznica nije u ceni aranžmana i iznosi oko 1,5€). Slobodno vreme za individualna razgledanja.Oko 13:00 časova polazak na Baščaršiju, po dolasku polazak u turističko pešačko razgledanje: Stara srpska crkva iz XII veka, Svrzina kuća (ulaznica 1,5,€), Begova dzamija, Sahat kula, Bezistan, Katolička katedrala, park pisaca, Saborna pravoslavna crkva... Mogućnost organizovanja fakultativnog ručka u čevabdžinici "Kod Želje" (cena oko 3,5,€). Slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnju. Polazak u hotel na smeštaj. Noćenje.
Doručak.Nakon doručka odjava iz hotela i polazak prema Višegradu. Po dolasku razgledanja Starog mosta i poseta Andrićgradu - Kamengradu (cena iznosi oko1,5,€ i podrazumeva komplet razgledanje sa lokalnim vodičem i gledanje filma Emira Kusturice). Slobodno vreme za šetnju i fotografisanje. Polazak za Novi Sad, vožnja preko Mokre Gore i Užica. Dolazak u večernjim časovima.

Cena aranžmana obuhvata:

ARANZMAN OBUHVATA

 • 1 noćenje sa doručkom (doručak – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u Sarajevu, u sobama sa 2 i 3 ležaja sa sopstvenim kupatilom,
 • prevoz komfornim turističkim autobusom visoke klase,
 • pratioca grupe i 
 • troskove organizacije aranžmana.

Cena aranžmana ne obuhvata:

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • ulaznice za muzeje i lokalitete, fakultativne posete i izlete,
 • gradska komunalna taksa – zavisi od kategorizacije hotela i plaća se na licu mesta vodiču,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje, (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po osobi po pravcu (min. 10 putnika)
 • ostale nepomenute usluge i individuane troškove.

Plaćanje:

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
 • odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,
 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,
 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan uplate

Napomena:

– U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava. 

– Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. 

– Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. 

– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja. 

– Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. 

– U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. 

To isključivo zavisi od hotela. 

– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. 

– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). 

– Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. 

– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…). 

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “GRAND TOURS” i YUTA-e

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.

Agencija Grand Tours uskoro prelazi na novi sajt!

Do tada za sve informacije pozovite agenciju zbog validnosti podataka.

021/422-324; 011/361-60-47