Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

SALZBURG – AUSTRIJSKA JEZERA

Free

20./23. april 2018. godine- 89 €
4 dana / 1 noć

Program putovanja

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti
Dolazak u jutarnjim časovima u Salzburg, Mozartov grad. Razgled istorijskog jezgra grgada: Mozartov trg sa spomenikom - biskupska rezidencija – katedrala - samostan sv. Petra - Festivalska dvorana - Univerzitetska crkva - Mozartova rodna kuća - stari prolazi među palatama puno malih restorana i trgovina - park Mirabell. U slobodno vreme možete uživati u kafi i kolačima u tradicionalnim kafanama - poslastičarnicama, kupiti originalne Mozart kuglice, tipične suvenire buketiće suvog cveća i začina ili otići gradskom žičarom na utvrđenje Hohensalzburg s lepim panoramskim pogledom na grad. Vožnja do hotela na području Sazlkammerguta. Smeštaj u sobe. Noćenje.
Doručak. Odlazak prema geografskom središtu Austrije mestu Bad Aussee, u kojem se održava Festival narcisa. Šetnja tradicionalnim austrijskim mestom do parka u gradskom središtu i spomenika-kamena koji označava središte Austrije, kao i do poznatog Mercedes mosta, sagrađenog u obliku znaka za automobile Mercedes. Na festivalu narcisa u procesiji kola je preko 40 figura ukrašenih narcisama, a celo je mesto u znaku cveća, tradicionalnih štandova s bogatom ugostiteljskom ponudom, muzikom i folklorom na ovom najvećem cvetnom festivalu Austrije! Spuštamo se prema Hallstatskom jezeru i jednim delom romantične ceste dolazimo do jednog od najpoznatijih fotografskih motiva Austrije, Halstatta-mestašca s ribarskim kućama i poznatog po arheološkom nalazištu keltske kulture koje je u celoj Evropi poznato pod imenom „Hallstatska kultura“. Šetnja uz obalu do protestantske crkve i glavnog trga te uskim uličicama uz vodopad do katoličke crkve s vidikovcem i poznatim grobljem. Poseta medičarskoj proivodnji u blizini i mogućnost kupovine tradicionalnih medenjaka. U večernjim časovima polazak prema Srbiji. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
Dolazak u Novi Sad u jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama iz programa putovanja,
 • smeštaj u Hotel-pansion 3* na području Salzkammerguta, na bazi jednog noćenja sa doručkom, u 1/2 i 1/3 sobama sa sopstvenim TWC,
 • obilasci po programu putovanja i stručno turisticko vođstvo puta,
 • organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom, fakultativne izlete, minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 plativih putnika, cene su podložne promenama,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1, -€ dnevno),
 • gradska komunalna taksa u iznosu od 2,€ po noći,
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po pravcu po osobi,
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 40,-€.

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.