Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

RIM – BISER ITALIJE

155 €

08./11. novembar 2019. godine
5 dana autobusom

Svi putevi vode u Rim” – glasi stara izreka. Bez obzira na put koji je odabrao, posetilac mora znati da će mu se pružiti prilika da razgleda i proučava istorijsko i umetničko blago svetskih razmera, budući da je rimska civilizacija, zajedno sa grčkom, bila velika kolevka zapadne civilizacije. Ako su Grci dali najveći doprinos u književnosti, umetnosti i filozofiji, Rimljani su se iskazali ponajviše u politici, upravi i organizaciji carstva. Rimska dela prožeta su osećajem veličanstvenosti i snage. Taj osnovni značaj rimskog graditeljstva neminovno će oduševiti posetioca kada bude razgledao forume, amfitetre, bazilike, slavoluke.

CENA ARANŽMANA IZNOSI: 155 €

 

Program putovanja

Polazak autobusom u 17:00 sati sa parkinga kod „Lokomotive“ na Železničkoj stanici. Putovanje za Italiju preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti...
...dolazak u Rim u jutarnjim satima. Po dolasku polazak u kraće panoramsko razgledanje grada. Smeštaj u hotel nakon 14:00 časova. Slobodno vreme. U poslepodnevnim satima polazak u panoramsko razgledanje Rima: Termini, crkva Sv. Petra u lancima (statua Mikelanđelovog Mojsija), forum Romanum sa Koloseumom, Trg Venecija sa Trajanovim forumom, Palata Venecija, fontana Di Trevi, Španski trg.... Nakon razgledanja slobodno vreme za kraću individualnu šetnju. U večernjim satima povratak u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Pompeje i Napulja. Pompeja - antički grad koji se nalazio na jugu Apeninskog poluostrva, jugoistočno od današnjeg Napulja u Italiji. Pompeja je osnovana u 6. veku p. n. e. U svojoj istoriji, koja je trajala oko 700 godina, u Pompeji su živeli Samniti, Grci, Etrurci i Rimljani. Rimljani su kolonizovali Pompeju 80. p. n. e. Grad je potpuno uništen u erupciji vulkana Vezuv 24. avgusta 79. godine. Skupa sa Pompejom uništeni su Herkulaneum i Stabia (danas Kastelmare di Stabija). Grad je prekrio debeli sloj vulkanske prašine. Napulj je osnovan između 7. i 6. veka p.n.e. od strane Grka. U svojoj prošlosti promenio je dosta vladara: Vizantija, Lombardi, Normani, Anžujci, Španija, Burboni. Bio je glavni grad Kraljevstva Dve Sicilije, i glavni grad Napuljske kraljevine. U 17. veku bio je drugi grad po veličini u Evropi, a iz tog perioda sačuvano je dosta spomenika. S obzirom na to da su Napulj osnovali Grci, ime grada izvedeno je dve starogrčke reči „Nea“ i „Polis“ (Novi grad). Povratak u Rim u večernjim časovima. Povratak u hotel. Noćenje.
Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Vatikana – jedne od najmanjih i najmoćnijih država. Obilazak sklopa Vatikanskih palata,Sikstinske kapele sa freskama Mikelanđela, Botičelija i drugih velikih slikara, bazilike Sv. Petra... Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti... U kasnim popodnevnim satima polazak za Novi Sad. Vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.
Dolazak u Novi Sad u podnevnim satima.

Cena aranžmana obuhvata:

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase  na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelu  3* u Rimu na bazi 2 noćenja sa doručkom, doručak-švedski sto, u sobama 1/2, 1/2+1 sa sopstvenim kupatilom,
 • svi obilasci po programu putovanja,
 • stručno turističko vođstvo puta,
 • organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana NE obuhvata:

 • fakultativne obilaske i fakultativne troškove, minimalan broj za realizaciju fakultativnog izleta je 30 putnika, cene fakultativnih izleta su sledeće: Napulj – 35,€; Pompeja sa ulaznicom – 25,€; Vatikan sa ulaznicom 35,€,
 • ostale nepomenute usluge, 
 • doplata za 1/1 sobu (na upit)
 • obavezna gradska komunalna taksa za Rim, u zavisnosi od kategorije hotela (plaća se vodiču na licu mesta),
 • međunarodno osiguranje (po želji putnika) – iznosi oko 1,€ dnevno.

Plaćanje:

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
 • odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana, 
 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,
 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu narodne banke Srbije

NAPOMENE: 

– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava. 

– Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

– Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

– Krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska. 

– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.

– Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

– U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela.

– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

– Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

 – Rok za prijavu zavisi od broja već prijavljenih putnika. Preporučujemo da se raspitate o aranžmanu minimum 1 mesec ranije.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “GRAND TOURS” i YUTA-e

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.

Booking / rezervacija