Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

PRAG

79 €

14./18. februar 2019. godine
5 dana autobusom

Prag je glavni grad Republike Češke. Jedan je od najlepših i najpopularnijih gradova u istočnoj Evropi. Njegova privalačnost je u 600 godina staroj arhitekturi netaknutoj tokom ratova. Centar grada je pod zaštitom UNESCO-a. Grad sagrađen pokraj reke Vltave, nikada nije prestao da očarava posetioce, slikare, fotografe i pesnike. Glavna atrakcija je istoriski deo grada – centar. Postoji novi i stari deo grada (Staré Mesto i Nové Mesto).

Program putovanja

1. dan - Polazak 20:00 iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive. Putovanje preko Mađarske i Slovačke sa zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti...
2. dan - ...Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Kraća pauza radi osveženja i odlazak na razgledanje grada: Hradčany (praški dvorac sa Katedralom Sv.Vita i kapelom Sv.Venceslava, bazilika Sv.Đorđa, Loreta, Zlatna ulička...), prelazak Vltave Karlovim mostom, zadržavanje na mostu kod Stare Kule, nakon prelaska mosta odlazak do spomenika Karlu IV. Dolazak na centralni gradski trg Staromestke namesti... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Polazak u hotel na smeštaj. Noćenje.
3. dan - Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakultativni izlet do Drezdena, "Firence na Elbi". Po dolasku polazak u panoramsko razgledanje grada: Opera Zemper, ribarske kolonije, Palata Cvinger, crkva Frauenkirche (Bogorodičina protestantska crkva), Hofkirche (Dvorska rimokatolička crkva), palata Tašenberg, zgrada opere Semperoper, Državni muzej Drezden (sa Galerijom starih majstora i „Zelenim trezorom“), Zlatni konjanik - Avgust Jaki, deo nekadašnjih zidina, Avgustov most... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak u Prag. Noćenje.
4. dan - Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i fakultativni polazak na izlet za Karlove Vari, jednu od najpoznatijih banja Evrope. Slobodno vreme za šetnju i individualna razgledanja. U večernjim satima, oko 18:00 sati, polazak prema Srbiji istom relacijom kao u dolasku…
5. dan - …sa dolaskom u Novi Sad u jutarnjim satima, a zavisno od zadržavanja na granicama.

Cena aranžmana obuhvata:

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema, wc) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelu “Juno” ili sličan sa 3* na bazi 2 noćenja s doručkom u Pragu u sobama sa 2 i 3 ležaja, doručak – švedski sto,
 • svi obilasci po programu putovanja i stručno turističko vođstvo puta,

organizacioni i drugi troškovi.

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom, fakultativni izleti: Drezden 30,€, Karlove Vari 30,€,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ dnevno), (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
 • turističku taksu u hotelu u iznosu od 2,€ po noći po osobi,
 • ostale nepomenute usluge,
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po osobi, po pravcu, minimum 10 putnika,
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 60,-€.

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 • Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 prijavljanih

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.

 

Booking / rezervacija