Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

Padova – Verona – Gardaland – 1. maj

Free

30. april - 04. maj 2019.

Cena aranžmana: 149 € FIRTS MINUTE: 119 €

Program putovanja

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod “Lokomotive” na Železničkoj stanici u 23.00 časova. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju...
U prepodnevnim časovima dolazak u Padovu. Po dolasku obilazak gtrada: Bazilika Sv. Antona, Pizza dela Vale, Univerzitet. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Potom sledi odlazak u okolinu Verone. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka polazak slobodno vreme za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do zabavnog parka Gardaland. Gardaland je zabavni park smešten u gradiću Castelnuovo del Garda u Italiji koji se smatra najznačajnim takvim parkom u Italiji, te jednim od najznačajnijih u Evropi. Park se nalazi na jugoistočnoj obali jezera Garda i organizovan je u tematska područja koja nas svojim izgledom i detaljnom scenografijom vode kroz razne istorijske periode, u razna geografska područja i u svet fantazije. Veliki izbor atrakcija i predstava u stanju je zadovoljiti raznolike grupe posetilaca, od onih najmlađih do onih u trećem životnom dobu. Gardaland SEA LIFE Aquarium je prvi tematski akvarijum u Italiji. U njemu možete otkriti bogatsvo podvodnog sveta reka i morskih voda. Sea Life detaljno prikazuje podvodni svet, počevši od reke Sarca, nastavljajući na Jezero Garda, da bi vas zatim odveli do Crvenog mora i Indijskog okeana. Možete uživati u razgledanju 37 akvarijuma s više od 5,000 vrsta. Povratak u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i slobodno vreme za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do grada Sirmione i Verone. Po dolasku u Sirmione upoznavanje sa užim jezgrom grada. Potom sledi odlazak u obilazak Verone. Po dolasku razgledanje grada: amfiteatar "Arena", Trg Bra, Trg Erbe, grobnica Skaliđeri, Julijina kuća... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Polazak za Srbiju oko 18:00 časova. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
dolazak u Novi Sad u ranim jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na granici

Cena aranžmana obuhvata:

Cena aranžmana: 149 € First minute: 119 €

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase na relacijama navedenim u programu,
 • smeštaj u okolini Verone / Negrar u hotelu “San Vito” ili sličan sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručokom u 1/2 i 1/3 sobama,
 • obilaske prema programu,
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana.

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja – 1,€ dnevno,
 • fakultativni izlet za Sirmione i Veronu – 20,€,
 • izlet za Gardaland – prevoz + ulaznica 30,€,
 • ulaznice i fakultativne izlete
 • ostale nepomenute usluge,

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 

 • 40% od cene aranžmana

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,
 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Napomena:

 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).
 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “GRAND TOURS” i YUTA-e

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.

Preuzmite ponudu