Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

OHRID

95 €

08./11. novembar 2019.
4 dana autobusom

4 dana autobusom

Termin realizacije: 08./11. novembar 2019. godine

CENA ARANŽMANA IZNOSI: 95 €

Program putovanja

Polazak iz Novog Sada sa mesta sa parkinga kod Lokomotive u 23:00 časa, iz Beograda u 00:30 časova. Noćna vožnja preko Srbije, Makedonije sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti...
...Dolazak na Ohrid u prepodnevnim časovima. Po dolasku razgledanje grada: Stari grad, crkva Sv. Sofije (nekadašnje sedište ohridske arhiepiskopije, izgrađene u X-XI veku)… Poseta Samuilovom gradu (ulaznica nije u ceni aranžmana). Polazak u hotel na smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.
Doručak. Posle doručka slobodno vreme za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Svetog Nauma. Manastir je lociran na najlepšem delu Ohridskog jezera, neposredno uz granicu sa Albanijom. Sv. Naum je bio učenik Ćirila i Metodija. Bio je poznat po isceliteljskim sposobnostima. Gradnja manastira je završena 900. a 910. godine je u njemu sahranjen Sv. Naum. Iz manastira koji je izgrađen na steni, pruža se spektakularan pogled na jezero i okolne planine. Mogućnost organizovanja fakultativne vožnje brodom po jezeru što je poseban doživljaj. Slobodno vreme. Noćenje.
Doručak. Posle doručka odjava iz hotela i polazak za Skoplje. Po dolasku panoramsko razgledanje grada: kameni most, Tvrđava Kale, stara železnička stanica. Polazak za Srbiju.. Dolazak u Beograd / Novi Sad u kasnim večernjim satima.

Cena aranžmana obuhvata:

U cenu aranžmana je uračunato:

 • prevoz autobusima visoke turističke klase (audio-video oprema) na datoj relaciji po programu,
 • smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu “Pela” ili sličan sa 3* na Ohridu, u sobama sa 2 i 3 ležaja,  doručak – švedski sto,
 • usluge turističkog vodiča, 
 • organizacioni i ostali troškovi.

Cena aranžmana ne obuhvata:

U cenu aranžmana nije uracunato:

 • ulaznice za razgledanja i fakultativne izlete, minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 putnika, fakultativni izlet do manastira Svetog Nauma – 10,€, fakultativna vožnja brodom 15,€, 
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (1,- € po danu),
 • komunalna gradska taksa – 2,€ po osobi po noći i plaća se na licu mesta vodiču,
 • doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 25,-€ po osobi,

Plaćanje:

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
 • odloženo do januara meseca uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana, 
 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Tours-a, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,
 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate. 

Napomena:

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava. 

– Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. 

– Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. 

– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja. 

– Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. 

– U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. 

To isključivo zavisi od hotela. 

– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. 

– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). 

– Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. 

– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…). 

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “GRAND TOURS” i YUTA-e

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.