Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

KRAKOV-MINSK-BRATISLAVA-BUDIMPEŠTA

219 €

05./12. novembar 2018. godine;
8 dana

Program putovanja

1. dan – Polazak autobusom u 20:00 časova sa parkinga kod Lokomotive na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku prema Krakovu sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
2. dan – ...Dolazak u Krakov u podnevnim časovima. Polazak u obilazak grada: brdo Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, stari gradski Rinek sa zvonikom – među najvećim u Evropi, crkva Sv. Marije, univerzitet Jagiellonski iz XIV veka, Barbakan, Cvetna vrata, Jevrejska četvrt Kazimierz, ulica Kanoniczna sa zgradama iz XIV veka... Polazak u hotel na smeštaj nakon 16:00 časova. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3. dan – Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i slobodno vreme za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do rudnika soli Velička. Po dolasku spuštanje stepenicama sa lokalnim vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. Slobodno vreme za individualna razgledanja. U večernjim časovima polazak za Minsk. Noćna vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe...
4. dan – ... dolazak u Minsk u jutarnjim časovima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada. Smeštaj u hotel nakon 14:00 časova. Slobodno vreme za odmor i individualni obilazak. Noćenje.
5. dan – Doručak. Nakon doručka polazak u detaljno razgledanje jednog od najuređenijih i najčistijih gradova sveta, poznat po mnogobrojnim fontanama. Po broju parkova i zelenih bulevara, Minsk je uvek bio među vodećim gradovima u Sovjetskom Savezu: Železnički trg, Trg Pobede, Katedralu Svetog Duha... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak u hotel. Noćenje
6. dan – Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i slobodno vreme za individualna razgledanja. U popodnevnim časovima polazak prema Bratislavi. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe.
7. dan – ... dolazak u Bratislavu u jutarnjim časovima. Polazak u razgledanje grada: Tvrđave i dvorca Marije Terezije, stari deo grada i Palata Grasalkovic. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Polazak u hotel na smeštaj. Noćenje.
8. dan – Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak za Budimpeštu. Kratko panoramsko razgledanje grada: Opera, Trg Heroja, Bazilika Sv. Ištvana. Nastavak putovanja prema Novom Sadu. Dolazak u večernjim časovima u zavisnsoti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Cena aranžmana obuhvata:

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama iz programa putovanja,
 • putarine, parkinzi u zemlji inostranstvu,
 • smeštaj u hotelu “Soray” ili sličan sa 3* u Krakovu ili sličan na bazi 1 noćenje sa doručkom, u sobama sa 2,3 ležaja
 • smeštaj u hotelu “Bonhotel” ili sličan sa 3* u Minsku ili sličan na bazi 2 noćenja sa doručkom, u sobama sa 2,3 ležaja
 • smeštaj u hotelu “Junior” ili sličan sa 3* u Bratislavi ili sličan na bazi 1 noćenje sa doručkom, u sobama sa 2,3 ležaja
 • svi obilasci po programu putovanja,
 • stručno turističko vođstvo puta za za sve dane boravka,
 • organizacioni i drugi troškovi Agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom,
 • minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 plativih putnika, cene su podložne promenama,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1, -€ dnevno),
 • gradska komunalna taksa u iznosu od 2,€ po noći po osobi,
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po osobi po pravcu,
 • doplata za 1/1 sobu na upit u agenciji.

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.

Booking / rezervacija

[ARForms id=189]