Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

KLASIČNA ITALIJA

205 €

02./07. april 2018. godine.
6 dana

Program putovanja

Polazak grupe u 18:00 časova kod Lokomotive iz Novog Sada. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti preko Hrvatske i Slovenije.
Dolazak u Firencu u jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na putevima. Po dolasku polazak u razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Krstionica, Katedrala, Ðotov toranj, Trg Sinjorija, Trg San Firence, Fontana di pjaca, Palata Bargelo, Ponte Vekio, Palata Vekio, Palata Piti, Bazilika St. Lorenca, most Santa Trinita, Terasa Mikelanđelo... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Zadržavanje u Firenci 9 sati. Nastavak putovanja prema Rimu. Po dolasku smeštaj u okolini grada. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka polazak grupe na obilazak Rima: Crkva Sv. Petra u lancima, Koloseum, Konstantinov slavoluk, Forum, Trg Venecija, Trg naroda, Pantenon, Španski trg, Kapitol, fontana Di Trevi... Slobodno vreme. Povratak u hotel u večernjim časovima u dogovoru sa grupm. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka polazak grupe do Vatikana gde je fakultativni obilazak muzeja u pratnji lokalnog vodiča sa obezbeđenim slušalicama: Trg Sv. Petra, Crkva Sv. Petra, Vatikanski muzeji, Sikstinska kapela.. Slobodno vreme za individualna razgledanja. U popodnevnim časovima polazak prema Montekatiniju. Po dolaku smeštaj u hotel. Noćenje.
Doručak. Posle doručka izlazak iz hotela i polazak za Bolonju. Obilazak grada: Piazza Maggiore (Veliki Trg), Neptunova fontana, bazilika San Petroni, Palazzo Comunale (gradska kuća), Bazilika Santo Stefano, tornjevi Asineli i Garisenda, Univerzitet... Nastavak putovanja prema Trstu. Po dolasku razgledanje grada: Ponte Roso, San Antonio Nuovo, crkva Sv. Spiridona, Trg ujedinjenja. Slobodno vreme za individualna razgledanja. U kasnim popodnevnim časovima polazak prema Srbiji. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
Dolazak u Novi Sad u jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusom (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama, kvalifikovanim i pouzdanim vozačima,
 • smeštaj u hotelu “Stella” ili sličan sa 3* u okolini Rima na bazi 2 noćenja sa doručkom, doručak-švedski sto, smeštaj je u sobama sa 2, 3 i 4 ležaja,
 • smeštaj u Montekatniju u hotelu “Zenith” ili sličan sa 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom, doručak-švedski sto, večera-meni smeštaj je u sobama sa 2, 3 i 4 ležaja,
 • obilasci po programu,
 • stručno turističko vođstvo puta za svaki autobus (licencirani vodiči),
 • lokalni vodič u Firenci,
 • organizacioni i drugi troškovi.

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za lokalitete i fakultativni izleti nisu u ceni aranžmana (obilazak Vatikanskih muzeja uz pratnju lokalnog vodiča),
 • turistička taksa za hotele u Montekatiniju i okolini Rima koja se plaća na licu mesta ,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje nije u ceni aranžmana,
 • kalkulacija je rađena na 45 plativih učenika,

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

– odloženo do juna meseca uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 • Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 prijavljanih

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe