Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

Izložba slika Fride Kalo-Budimpešta-Beč

65 €

26.-29.10.2018.
4 dana

Budimpešta, ‘kraljica Dunava’, grad mnogobrojnih termi i bivša prestonica Ugarskog kraljevstva. Predivna u svako doba godine, okićena za Božić, rasplesana za Novu Godinu ili rascvetana u proleće, mesto je koje se treba videti.

Beč, sedište nekoć moćnog Habsburškog carstva i dan danas pokazuje svu svoju lepotu, koja se, omeđena Ringom, najviše ‘koncentrirala’ u središtu grada. Na temelju bogate zaostavštine iz doba Habsburgovaca, Beč je danas prava evropska kulturna prestonica.

Frida Kalo, kao umetnica je ostala zapamćena po autoportretima i po intenzivnim i treperavim bojama koje su predstavljale veliku bol i strast. Pored autoportreta, najdominantniji motiv njenih slika je bila mrtva priroda. Njena dela, svrstana u nadrealizam, u Meksiku su smatrana obeležjima narodne tradicije, a posebno su ih cenile feministkinje jer je njenom pojavom ženski doživljaj sveta konačno došao do izražaja.

Program putovanja

1. dan - Polazak autobusa u 23:00 sata iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive na Železničkoj stanici. Vožnja preko Subotice i Kečkemeta ka Budimpešti.
2. dan - Dolazak u glavni grad Mađarske u jutarnjim časovima. Polazak na panoramski obilazak grada: Budimska strana: Trg Svetog Trojstva, crkva Mateje Korvina, ribarsko utvrđenja i kraljevske palate. Fakultativna poseta izložbi Fride Kalo u Nacionalnoj galeriji. Potom sledi odlazak na Peštansku stranu: Andrasi bulevar, Opera, Bazilika St. Ištvan, Parlament,Trg Heroja... Slobodno vreme u Vaci ulici za šetnju i individualna razgledanja. Nastavak putovanja prema Šopronu. Po dolasku smeštaj u hotel. Noćenje.
3. dan - Doručak.Nakon doručka odjava iz hotela i slobodno vreme za individulna razgledanja ili mogućnost organizovanja celodnevnog izleta do Beča. Po dolasku polazak u razgledanje grada: dvorac Belvedere, Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, jevrejska četvrt, zabavni park Prater, Hundertvaser... i šetnja kroz prvi becirk – Stefanova katedrala, Stefanov trg i Kertner ulica. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Fakultativna poseta dvorcu Šenbrun, sadrži više od 1400 prostorija, zbog čega ga mnogi zovu Mini Versailles. Gradnju je započeo car Leopold I., a 'slavu' je stekao tokom doba Marije Terezije i Franje Josipa, koji se tamo i rodio te kasnije venčao sa slavnom Sisi. Povratak u Šopron. Nastavak putovanja za Srbiju. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
4. dan - Dolazak u Novi Sad u jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Cena aranžmana obuhvata:

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema, wc) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelu “Sziesta” ili sličan sa 3* u Šopronu na bazi 1 noćenja sa doručkom u sobama 1/2 i 1/3,
 • svi obilasci po programu putovanja i stručno turističko vođstvo puta i obilasci po programu,
 • organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom, fakultativni izleti, fakultativna poseta izložbi Fride Kalo – 15,€; fakultativna poseta dvorcu Šenbrun – Imperial tour – 25,€; minimum za realizaciju je 30 putnika,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ dnevno), (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
 • gradska komunalna taksa – 2,€ po noći po osobi,
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po osobi po pravcu,
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 20,-€.

Plaćanje:

 

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
 • odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,
 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

 • Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 prijavljanih

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.

Booking / rezervacija