Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

Italija – Francuska – Španija – 19.04 – 26.04.2019. / Autobus – Avion

Free

19. - 26.04.2019.

Cena aranžmana: 420 € FIRTS MINUTE: 355 €

8 dana Autobus - Avion

Program putovanja

1. Dan (19.04.2019.) - Polazak iz Novog Sada u 22:00 časa sa parkinga kod Lokomotive na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Noćna vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.

2. Dan (20.04.2019.)- ...dolazak u luku Punto Sabione u jutarnjim časovima. Fakultativna vožnja brodom do Venecije. Po dolasku razgledanje grada: Palazzo Ducale, Libreria, Basilika San Marco, čuvena crkva Santa Maria della Salute, Campanile, Torre del Oroligio, Procuraterie, Rialto... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak do luke i autobusa. Polazak u Lido di Jesolo. Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. dan (21.04.2019.)- Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak za Veronu. Po dolasku razgledanje grada: Trg Erbe, Trga Bra, Arena, Trg Sinjoria, Julijina kuća... Nastavak putovanja prema Monaku i Monte Karlu. Razgledanje: Monaco Ville, La Condamine, staza Formule 1, Monte Carlo... Potom sledi polazak prema Kanu, gde je obilazak: Filmska palata, Šetalište Kroazet... Potom sledi odlazak u Nicu. Smeštaj u hotel. Noćenje.
4. Dan (22.04.2019.)- Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak u obilazak Nice: Englesko šetalište, trg Masena, hotel Negresko... Nastavak putovanja prema Aix En Provanca, Perpinjana do Ljoret de Mara. Po dolasku smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
5. Dan (23.04.2019.)- Doručak. Nakon doručka polazak na celodnevni izlet do Barselone. Po dolasku razgledanje grada: Sagrada Familija, Gueljev park, Španski Trg, brdo Monžuik, Olimpijski stadion, Kolumbov spomenik... Fakultativna poseta stadionu Kamp Nou. Ručak - lanč paket. Slobodno vreme za šetnju, kupovinu i ostale aktivnosti. Povratak u Ljoret del Mar. Večera. Fakultativni odlazak na Flamenko šou. Noćenje.
6. Dan (24.04.2019.)- Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Barselone. Panoramski obilazak Akvarijuma, Gotske četvrti... Ručak – lanč paket. Slobodno vreme u jednoj od najlepših ulica u Barseloni - Rambla. Povratak u hotel. Večera. Fakultativni odlazak na Viteško veče. Noćenje.
7. Dan (25.04.2019.)- Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za individualna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Figuerasa. Poseta Muzeju Salvadora Dalija. Nakon što je postigao svetski uspeh i obogatio se, Dali je kupio stari teatar koji je decenijama propadao i pretvorio ga u muzej koji je nama opšte poznat danas i glavna turistička atrakcija Figuerasa. Muzej je nakon restauracije otvoren 1974. godine i nastavio je da se širi sve do sredine 1980.tih. Danas ovaj muzej obuhvata glavnu zgradu i dvorište uporedo sa zgradom starog pozorišta. Turisti iz svih delova sveta dolaze da vide slavni muzej-teatar Salvadora Dalija. Posle muzeja Prado u Madridu, ovo je najposećeniji muzej u Španiji. Povratak u Ljoret de Mar. Ručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Večera. Noćenje.
8. Dan (26.04.2019.)- Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela. Ručak. - lanč paket. Slobodno vreme za individulna razgledanja do transfera do aerodroma Đirona. Čarter let na relaciji Barselona - Beograd. Kraj programa.

Cena aranžmana obuhvata:

Cena  aranžmana obuhvata:

 • prevoz udobnim turističkim autobusom visoke turističke klase na navedenim relacijama po programu putovanja,
 • avionska karta na relaciji Barselona – Beograd,
 • smeštaj u hotelu “Trento” ili sličan sa 3* u Lido di Jesolu na bazi 1 noćenja sa doručkom u sobama sa 2 i 3 ležaja sa sosptvenim TWC,
 • smeštaj u hotelu “Hawai Montevista” ili sličan sa 3* u Ljoret de Maru na bazi 4 puna pansiona u sobama sa 2 i 3 ležaja sa sosptvenim TWC,
 • smeštaj u hotelu “Azurea” ili sličan sa 2*+ u Nici na bazi 1 noćenja sa doručkom u sobama sa 2 i 3 ležaja sa sosptvenim TWC,
 • obilasci po programu putovanja,
 • stručno turističko vođstvo puta,
 • organizacioni troškovi Agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom, fakultativni izleti, fakultativna vožnja brodom do Venecije – 15,€; izlet od Barselone – 15,€ (bez ulaznica), fakultativni izlet do Figuerasa – 25,€; fakultativni odlazak na Flamenko veče – 25,€; fakultativni odlazak na Viteško veče – 30,€;
 • aerodromske takse – oko 40,€, a dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se plaćaju u dinarima u poslovnicama organizatora putovanja ili poslovnicama ovlašćenih subagenata,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ dnevno), (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
 • turističku taksu u hotelima se plaćaju na licu mesta vodiču,
 • ostale nepomenute usluge,
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po osobi, minimum 10 putnika,
 • doplata za 1/1 sobu na upit u agenciji.

Obaveštavamo Vas da će od 01.04.2019. godine biti uvedena turistička taksa za ulazak u Veneciju, tačan iznos je nepoznat. Kada bude objavljena cena, mi ćemo Vas obavestiti o istoj. Pomenuta taksa nije uračunata u cenu aranžmana.

Plaćanje:

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

– odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,
 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Napomena:

-Važnost pasoša je obavezno 90 dana od dana povratka sa putovanja,

– U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).
 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 135  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.