Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

Italija – Francuska – Španija – 19.-27.04.2019. / Autobus

315 €

19. - 27. april 2019. godine
10 dana

Program putovanja

1. dan – Polazak autobusom u večernjim časovima sa dogovorenog mesta. Putovanje preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti…
2. dan – …Dolazak do luke Punta Sabioni. Vožnja brodićem do Venecije. Razgledanje grada: Tamnica, Most uzdaha, Duždeva Palata, Trg Svetog Marka, crkva Sv. Marka, Rialto, Santa Marija de la Salute... Nakon obilaska povratak brodom do luke, a potom nastavak putovanja za Španiju preko severne Italije i Azurne obale...
3. dan – ...sa prepodnevnim dolaskom u Lloret de Mar. Smeštaj u hotelu nakon 14:00 časova. Ručak. Slobodno poslepodne za odmor i kupanje. Večera. Noćenje.
4. dan – Doručak. Celodnevni izlet za Barselonu. Razgledanje grada: Sagrada Familija, Gueljev park, Trijumfalna kapija, kuća Bataljo, Kasa Mila, stadion Nou Kamp... Ručak – lanč paket. Slobodno vreme za šetnju po Ramblasu – najlepšoj ulici Barselone. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
5. dan – Doručak. Celodnevni fakultativni izlet za Barselonu. Razgledanje grada: brdo Monžuik, Olimpijski Stadion, Portal dela Pau, Park Citadela... Ručak – lanč paket. Slobodno vreme za individuale obilaske i šoping. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
6. dan – Doručak. Fakultativni odlazak u zabavni park Port Aventura. Ručak – lanč paket. Povratak u hotel. Večera. Fakultativni odlazak u dvorac na „Viteške igre“. Noćenje.
7. dan – Doručak. Posle doručka polazak grupe iz hotela. Poslepodnevni dolazak u Kan. Razgledanje grada: Filmska palata, Šetalište Kroazet... Nastavak putovanja za Nicu i razgledanje grada: Englesko šetalište, trg Masena, hotel Negresko... Slobodno vreme za odmor i šetnju prelepim gradom. Nakon obilaska grada putovanje do Monaka i Monte Karla. Večernji razgledanje: luka Lakondamin, Kneževa palata, Kazino... Slobodno vreme za odmor i odlazak u kockarnicu. Nastavak putovanja prema San Remu. Po dolasku smeštaj u hotel. Noćenje.
8. dan – Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak u Milano. Obilazak grad: Katedrala, Galerija, milanska Skala, San Siro... Slobodno vreme za odmor i osveženje. Nastavak putovanja ka Veroni. Obilazak grada: Trg Bra, Arena, Trg Erbe, Trg Sinjorija, Julijina kuća... Slobodno vreme za odmor. Povratak istom relacijom kao u dolasku sa usputnim zadržavanjima po potrebi grupe...
9. dan – ...sa dolaskom u mesto polaska zavisno od zadržavanja na granicama.

Cena aranžmana obuhvata:

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelima sa 3* u Lloret de Mar–u na bazi 4 puna pansiona (švedski sto, pojedini obroci lanč paket zbog obilazaka), u sobama sa 2, 3 i 4 ležaja,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u San Remu na bazi 1 noćenja sa doručkom, u sobama sa 2, 3 i 4 ležaja,
 • svi obilasci po programu putovanja,
 • brod za prelaz do Venecije, jedan izlet za Barselonu,
 • stručno turističko vođstvo puta,
 • organizacioni i drugi troškovi Agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana ne uključuje:

  • međunarodno zdravstveno osiguranje – iznosi 1,€,
  • ulaznice za posete i fakultativne izlete,
  • turistička taksa u hotelima koja se plaća na recepciji hotela,
  • ostale nepomenute usluge

Obaveštavamo Vas da će od 01.04.2019. godine biti uvedena turistička taksa za ulazak u Veneciju, tačan iznos je nepoznat. Kada bude objavljena cena, mi ćemo Vas obavestiti o istoj. Pomenuta taksa nije uračunata u cenu aranžmana.

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

– odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.