Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

ISTANBUL- DAN PRIMIRJA

99 €

09./13. novembar 2018.
5 dana

Istanbul (nekada: Konstantinopolj, Carigrad) se nalazi na ulazu u Bosforski moreuz, a njegovo istorijsko srce smešteno je oko prirodne luke poznate i kao Zlatni Rog. Sa svojih 8.803.468 (10.018.735 sa periferijom) stanovnika, on je najveći grad Turske i jedan od najvećih evropskih gradova…

Program putovanja

1. dan – Polazak autobusom u 17:00 časova sa parkinga kod Lokomotive u Novom Sadu. Vožnja autoputem preko Niša, Sofije do Istanbula, sa pauzama radi odmora i obavljanja carinske formalnosti...
2. dan – ... Dolazak u Istanbul u poslepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. U večernjim časovima panoramsko razgledanje grada: Lalei, Kapali čaršija (najveća pijaca zlatom) … U večernjim časovima je moguće organizovati fakultativnu posetu noćnom lokalu uz večeru, piće i trbušni ples (Tursko veče). Povratak u hotel. Noćenje.
3. dan – Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja panoramskog razgledanja grada autobusom: Plava džamija, Aja Sofija, Antički hipodrom – Teodosijev stub, most Galata, silazak na Bosfor, prelazak na azijsku stranu… Posle podne slobodno za individualna razgledanja. Noćenje.
4 dan – Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativne posete palati Dolma Bahče (poslednja rezidencija otomanskih sultana – raskosna palata u stilu baroka) U poslepodnevnim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – vožnja brodom. Obilazak Vaseljenske patrijaršije, brdo Džamlidža – vidikovac. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima.
5. dan – ...Sa dolaskom u Novi Sad u popodnevnim satima.

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz udobnim turističkim autobusom (audio i video oprema, klima) na navedenoj relaciji,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Istanbulu na bazi 2 noćenja sa doručkom,
 • obilasci po programu putovanja,
 • stručno turističko vođstvo puta,
 • organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom i muzeje, fakulativni izleti, minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 putnika, razgledanje grada sa ulaznicama 50,€ (ulaznice za objekte se kupuju na licu mesta i izražene su na ulazu u objekte); krstarenje Bosforom 25,€; Dolma Bahče 40,€; Tursko veče 35,€;
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ dnevno),
 • gradska komunalna taksa – 2,€ po noći, plaća se na licu mesta vodiču,
 • ostale nepomenute usluge,
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 40,-€.

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

 • Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 prijavljanih

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

Booking / rezervacija