Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

ISTANBUL- GRAD NA DVA KONTINENTA

119 €

06.-11.02.2018
6 dana

Istanbul (nekada: Konstantinopolj, Carigrad) se nalazi na ulazu u Bosforski moreuz, a njegovo istorijsko srce smešteno je oko prirodne luke poznate i kao Zlatni Rog. Sa svojih 8.803.468 (10.018.735 sa periferijom) stanovnika, on je najveći grad Turske i jedan od najvećih evropskih gradova…

Program putovanja

1. dan - 06.02. - Polazak u 14:00 časova iz Beograda. Noćna vožnja preko Bugarske prema Istanbulu, uz usputna zadržavanja po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
2. dan - 07.02. - Dolazak u Istanbul u popodnevnim časovima. Po dolasku ukoliko je moguće dolazak u hotel i ostavljanje prtljaga u hotelu. Kraći odmor za kafu ili čaj, te prijava putnika za fakultativne izlete (po turksom zakonu smeštaj grupe se radi posle 14h u hotel). Nakon kraćeg odmora upoznavanje grada sa vodičem: Bajazitov trg sa Univerzitetmo i džamijom, Kapali čaršija-Kapali čaršija ili Pokriveni bazar ili jednostavno Grand Bazar je jedna od najvećih i najstarijih pokrivenih pijaca na svetu sa 61. pokrivenom ulicom i preko 3.000 prodavnica koje privlače između 250 i 400 hiljada posetioca dnevno. 2014. godine je proglašen najposećenijom turističkom destinacijom na svetu sa 91.250.000 turista godišnje). Povratak u hotel. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska u Nargila klub koji se nalazi u orjentalnoj četvrti grada Čemberlitaš. Noćenje.
3. dan - 08.02. - Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili odlazak na fakultativno razgledanje grada: Čemberlitaš, Hipodrom, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija, Aja Sofija, Topkapi palata..Panoramsko razgledanje iz autobusa: Galata most i Galata kula, Taksim, Šišli, prelazak preko Bosfora na azijsku stranu. Dolazak na Čamliču odakle se pruža neverovatan pogled na grad. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Uveče fakultativni izlazak u jedan od mnogbrojnih nacionalnih restorana na "tursko veče" sa tradicionalnom večerom i trbušnim plesom. Povratak u hotel. Noćenje.
4. dan - 09.02.- Doručak. U 09:30 časova fakultativno odlazak na dnevno krstrenje Bosforom u trajanju od 1,5 sat uz razgledanje grada: Zlatni rog, Galata most i Galata kula, Dolmabahče palata, Bišiktaš, Ortokoj kvart, Rumenli hisar, Jedi kule, Devojačka kuča, Jildiz palata... Nakon krstarenja odlazak u kvart Fener i poseta (fakultativno) Vaseljenskoj patrijaršiji. Slobodno vreme i individualni povratak u hotel. Fakultativno odlazak na spektakularni Ples derviša. Noćenje.
5. dan - 10.02. - Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak u Dolmabahče palatu. Poseta palati u kojoj su boravili poslednji turski sultani. U 18:00 časova polazak ka Srbiji. Noćna vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
6. dan - 11.02. - Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

Cena aranžmana obuhvata:

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama iz programa putovanja,
 • smeštaj u hotelu “City port” ili sličan sa 3* u Istanbulu u centru grada na bazi 3 noćenja sa doručkom (doručak – švedski sto), u sobama 1/2 i 1/3 sa sopstvenim kupatilom,
 • svi obilasci po programu putovanja i stručno turističko vođstvo puta,

organizacioni i drugi troškovi agencije

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za lokalitete koji se obilaze kao i fakultativne posete i izlete,
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 60,-€ po osobi,
 • fakultativne izlete,
 • obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ po danu).

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 50  prijavljanih putnika po autobusu.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.

Booking / rezervacija

Slični programi