Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

Antička egejska tura -Istanbul

239 €

06.11.-13.11.2018.
8 dana

Istanbul (nekada: Konstantinopolj, Carigrad) se nalazi na ulazu u Bosforski moreuz, a njegovo istorijsko srce smešteno je oko prirodne luke poznate i kao Zlatni Rog. Sa svojih 8.803.468 (10.018.735 sa periferijom) stanovnika, on je najveći grad Turske i jedan od najvećih evropskih gradova…

Program putovanja

1. dan – Polazak autobusa iz Novog Sada u 15:00 sati sa parkinga kod Lokomotive, iz Beograda u 16:30 sati. Putovanje preko Niša, Skoplja...
2. dan – ...dolazak u Tursku u jutarnjim časovima. Vožnja duž severne obale Mramornog mora, pored grada Galipolje (zaustavljanje ukoliko prilike dozvole), ovo je mesto gde su se vodile žestoke borbe tokom Prvog svetskog rata. Nastavak putovanja prema Čanakaleu. Prelazak trajektom preko Dardanela. Po dolasku smeštaj u hotel. Noćenje.
3. dan – Doručak. Nakon doručka izlazak iz hotela i polazak prema lokalitetu Troja. Na brdu Hisarlik se nalazi Troja, legendarni grad i poprište Trojanskog rata, takođe poznat i kao Prijamov grad. Nastavak putovanja ka Bergami, antičkom Pergamonu, koji je dobio ime po čuvenom pergamentu, antičkoj metropoli Male Azije, u kojem se nalazila jedna od pomenutih crkava u Svetom Pismu. Obilazak Pergamonskog akropola u kojoj se nalazila biblioteka sa više od 200.000 pergamenata i Zevsov oltar. Slobodno vreme za šetnju. Nastavak putovanja ka Kušadasiju. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje
4. dan – Doručak. Celodnevni fakultativni izlet za Efes. Vožnja do Artemidiona, gde se nalaze ostaci hrama boginje Artemide, jednog od sedam svetskih čuda. Hram koji je imao 127 jonskih stubova visine 19 metara je zapaljen 21. jula 356. g.p.n.e. Nastavak putovanja prema Efesu, najvećeg antičkog grada na području Turske koji je sačuvan u svojoj stvarnoj veličini. Ovde se nalazi najveće antičko pozorište na svetu u kojem se čak i danas održavaju značajniji koncerti. Sledi obilazak Bogoridičine kuće, u kojoj je boravila Majka Božija nakon pogubljenja Isusa Hrista do kraja svog života, Ispred Bogorodičine kuće nalazi se zid molitvi na kojem je okačeno na hiljade belih maramica i papirića vezanih u čvor, sa različitim željama i molitvama koje bi trebalo da budu uslišene. Nakon obilaska povratak u Kušadasi. Večera. Noćenje.
5. dan – Doručak. Nakon doručka fakultativni izlet u fascinantni Pamukale – »pamučnu tvrđavu« ili čudu belih stena. Obilazak mesta koji je prirodni fenomen nastao na platou boje belog pamuka erozijom naslaga vode bogate oksidom i kalcijumom reke koja izvire na južnim padinama Kaldaga. Usputni obilazak Hijeropolisa, jednog od najznačajnijih i najpoznatijih arheoloških lokaliteta u Turskoj, ostatke crkve i groba apostola Filipa, amfiteatar i najveće groblje sa sarkofazima iz rimskog doba. Vožnja mitskom dolinom reke Meandar prema Kušadasiju. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
6. dan – Doručak. Nakon doručka izlazak iz hotela i polazak za Istanbul. Po dolasku smeštaj u hotel nakon 14:00 časova. Odlazak do Kapali čaršije (najveće pijace zlatom na svetu). Vreme za šoping. Noćenje.
7. dan – Doručak. Nakon doručka polazak na fakultativni razgled grada: Antički hipodrom – Teodosijev stub, Plava džamija, Aja Sofija, Valensov akvadukt, Zlatni rog, most Galata, moderni kvartovi Bejoglu i Taksim, silazak na Bosfor, prelazak na azijsku stranu, brdo Džamlidža – vidikovac, beogradska tvrđava, beogradska kapija… Slobodno vreme za šoping i osveženje, a potom polazak grupe za Srbiju…
8. dan – ...sa dolaskom u Beograd i u Novi Sad, a zavisno od zadržavanja na granicama.

Cena aranžmana obuhvata:

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz udobnim turističkim autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Čanakaleu na bazi 1 noćenja sa doručkom, doručak švedski sto, u sobama 1/2 i 1/3 sa sopstvenim kupatilom,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Kušadasiju na bazi 3 polupansiona, doručak – švedski sto, večera meni, u sobama 1/2 i 1/3 sa sopstvenim kupatilom,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Istanbulu na bazi 1 noćenja sa doručkom, u sobama 1/2 i 1/3 sa sopstvenim kupatilom,
 • obilasci po programu putovanja,
 • stručno turističko vođstvo puta,
 • organizacioni i drugi troškovi Agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana NE obuhvata:

 • ulaznice za muzeje i fakultativne izlete,
 • cene fakultativnih izleta: Izlet za Efes (30,-€); Izlet za Pamukale (35,-€); fakultativni panoramski razgled Istanbula (10,-€), minimum za realizaiju fakultativnog izleta je 30 putnika,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ po danu),
 • doplata za 1/1 sobu na upit.

 

 

Plaćanje:

 

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
 • odloženo do januara meseca uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,
 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
  • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

   

  • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
  • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

   

  • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

   

  To isključivo zavisi od hotela.

   

  • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

   

  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

   

  • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

   

  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

   

  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

  – Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

  – Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

Booking / rezervacija