Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

HRVATSKA

119 €

27.04-02.05.2018.
2 noćenja

HRVATSKA

Dalmacija jedan je od najstarijih regionalnih pojmova u Hrvatskoj. Prvi se put spominje osme godine pre Hrista kad ju je osnovao rimski car August kao naziv za područje između Promine i Cetine koje je nastanjivalo ilirsko pleme Dalmata, odnosno kao sinonim za deo Ilirika, kako su širi prostor postojbine raznih ilirskih plemena nazivali Rimljani.

Program putovanja

Polazak grupe u 22:00 časova iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive... Noćna vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
Dolazak na Plitvička jezera u jutarnjim časovima. Plitvička jezera najstariji su i najveći nacionalni park Republike Hrvatske. Svojom jedinstvenom prirodnom lepotom ovo je područje oduvek privlačilo zaljubljenike u prirodu, pa je već 8. aprila 1949. godine proglašeno prvim nacionalnim parkom u Hrvatskoj. Fakultativna poseta nacionalnom parku. Potom sledi odlazak do Nacionalnog parka Krka. Krka je sedmi nacionalni park u Hrvatskoj poznat po velikom broju jezera i slapova. Dobio je ime po reci Krki koja je deo parka. Nacionalni park je lociran u središnjoj Dalmaciji nizvodno od Miljevaca, a samo par kilometara severoistočno od grada Šibenika. Nakon obilaska polazak u hotel u Pakoštanima ili okolini. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka fakultativni izlet do Splita i Trogira. Po dolasku u Split. Po dolasku razgledanje grada, drugog po veličini grada u Hrvatskoj. Istorijski centar grada se nalazi pod zaštitom UNESCO-a, obilazak: splitska Riva, Dioklecijanova palata, Peristil, katedrala Sv. Duje... Nastavak putovanja do Trogira. Razgledanje užeg jezgra grada: trg Svetog Ivana, Kopnena vrata, kula Kemerlengo, kula Sv. Marka, palata Čipiko, stari grad... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak u hotel. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak do Šibenika. Razgledanje grada: katedrala sv. Jakova, Knežev dvor, Gradska kuća, Poljana... Nastavak putovanja do Zadra. Po dolasku razgledanje grada: crkva Sv. Donata, Narodni trg, Gradska kuća sa Gradskom lođom... Slobodno vreme za individualna razgledanja. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim pauzma po potrebi grupe i zbgo obavljanja carinskih formalnosti.
dolazak u jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima

Cena aranžmana obuhvata:

– prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema, wc) na navedenim relacijama,
– smeštaj u hotelu “Marina” ili sličan sa 3* u Pakoštanima ili okolini, na bazi 2 noćenja sa doručkom, u sobama 1/2 i 1/3 sa sopstvenim kupatilom,
– svi obilasci po programu putovanja i stručno turističko vođstvo puta i obilasci po programu,
– organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

– ulaznice za razgledanja i fakultativne izlete predviđene programom,
– gradska taksa u hotelu koja se plaća vodiču 2,5,€ po noći po osobi,
– međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ dnevno),
– doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po osobi po pravcu,
– doplata za 1/1 sobu iznosi 40,-€.

Plaćanje:

-30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
-odloženo do Jula meseca uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,
– na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
– uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

– plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Napomena:

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

– Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

– Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
– Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

– U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

To isključivo zavisi od hotela.

– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

– Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.
– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 prijavljanih putnika.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “GRAND TOURS” i YUTA-e
LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.