Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

Grčka 1. maj – SOLUN – PARALIJA – METEORI

149 €

Termin putovanja: 29.04. – 04.05.2019.
6 dana autobusom

Solun je oduvek bio raskrsnica civilizacija, mesto gde se susreću Istok i Zapad, mešavina velikih kultura i religija. Danas je to grad raskošne lepote i gostoprimljivih ljudi sa svetski poznatim kulturnim nasleđem,pitomom mediteranskom klimom, prijatnim šetalištima uz more, nesvakidašnjim bogatsvom gastronomske ponude i zanimljivim dešavanjima tokom čitave godine.

Kao najveći univerzitetski centar Grčke, sedište čuvenog Aristotelovog univerziteta, grad se može pohvaliti izuzetno živopisnim noćnim životom, ali i specifičnom atmosferom koju stvaraju umetnici, studenti i kulturni poslanici iz čitave Evrope.

Program putovanja

Polazak u večernjim časovima iz Beograda i Novog Sada sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja kroz Makedoniju prema Solunu.
Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Bela kula, Rotonda, Trijumfalna kapija, crkve Sv.Sofije, Sv.Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk. Obilazak čuvenog vojničkog groblja Zejtinlik, gde se nalaze posmrtni ostaci više od 7000 srpskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu. Slobodno vreme. Vožnja prema Paraliji. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – Grčko veče. Noćenje.
Doručak. Odlazak na Meteore – Pravoslavno manastirsko naselje, smešteno u blizini grada Kalambake, u Tesalijskoj ravnici. Manastiri su poznati po svom nesvakidašnjem položaju na stenama i smatraju se najvrednijom skupinom manastira u Grčkoj, nakon Svete Gore. Ukupno postoji 6 manastira, četiri muška i dva ženska: Preobraženje, Varlam, Sveti Nikola Anapavsis, Rusanu, Sveta Trojica i Sveti Stefan i na spisku su kulturne baštine UNESCO-a. Obilazak manastira Preobraženje i još jednog u zavisnosti od radnog vremena lokaliteta. Povratak u Paraliju. Noćenje.
Doručak. Organizovanje izleta do Litohora i Katerinija. Mitska planina Olimp, dom dvanaest bogova je i važan nacionalni park, a Mitikas je najviši vrh Grčke (2917 m). Obilazak mesta Litohoro na padini Olimpa i nakon toga odlazak do Katerinija. Živopisni gradić Katerini je glavni grad oblasti Pijerija i poznat je našim turistima koji letuju na obali Olimpske rivijere. Posebnu draž ovom zanimljivom mestu podno mitske planine Olimp daju i bogate zelene površine, parkovi, fontane i vodopadi. Povratak u Paraliju. Noćenje.
Doručak. Polazak za Solun. Dan rezervisan za shoping. Odlazak do fabrike kože. Slobodno vreme do polaska za Beograd, Novi Sad. Polazak za Beograd i Novi Sad u popodnevnim časovima.
Dolazak u Beograd i Novi Sad u ranim jutarnjim časovima.

Cena aranžmana obuhvata:

CENA ARANŽMANA IZNOSI: 149 €

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama iz programa putovanja
 • smeštaj u hotelu sa 2* (hotel Lito https://www.hotellito.gr/en-us ili sličan) u Paraliji na bazi 3 noćenja sa doručkom u sobama 1/2 i 1/3 sa sopstvenim kupatilom
 • svi obilasci po programu putovanja (Solun i Zejtinlik, Meteori, Litohoro, Katerini)
 • usluge licenciranog turističkog vodiča
 • organizacioni i drugi troškovi agencije

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Grčko veče – 18 eur
 • obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1-€ po danu)
 • boravišnu taksu u Grčkoj koja se naplaćuje od 01.01.201 8.dnevno po sobi:hoteli 3* – 1,5 €. Plaćanje boravišne takse se vrši na recepciji hotela
 • doplata za 1/1 sobu

 

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljvi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke Intese na dan uplate.

Napomena:

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

To isključivo zavisi od hotela.

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).
 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 40  prijavljanih putnika po autobusu.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “GRAND TOURS” i YUTA-e

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.

Booking / rezervacija