Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

FESTIVAL NARCISA – AUSTRIJSKA JEZERA

Free

01./04. jun 2018. godine.- 89 €
4 dana/1 noć

Program putovanja

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti
Dolazak u jutarnjim časovima u zonu Salzkammerguta, području najlepših austrijskih ledničkih jezera uz kraće zaustavljanje putem. Poseta tradicionalnom medičarskoj proizvodnji, proba poznatih medenjaka i mogućnost za kupovinu. Posjet Bad Ischlu, otmenom letovalištu iz carskih vremena. Šetnja gradskim središtem uz zgradu pošte iz koje je poslat telegram koji je najavio početak 1.svetskog rata - gradska crkva - otmena dvorana termalne vode - vile na rijeci Traun - Kurpark, park lečilišta. U gradskom središtu imaćete prilike posetiti jednu od najslavnijih poslastičarnica Austrije „Zauner“ i probati autentične išlere, kolače koji su dobili ime po Bad Ischlu. Tu je i Carska vila – letna ladanjska rezidencija porodice Habsburg u kojoj su oni redovno letovali, Franjo Josip išao u lov na kozoroge na okolne brežuljke, a carica Sissy sa svojim dvorskim damama šetala parkom. Kratka vožnja do jednog od najlepših austrijskih jezera Wolfgangsee. Jezero je nazvano po svetom Wolfgangu čija je crkva i svetilište u turističkom mestu St. Wolfgang koje ćemo prvo posetiti. Danas je to poznato turističko mesto zahvaljujući i tradiciji operete i slavnih hotela u koje dolaze bogati i slavni. Prošetaćemo do crkve s poznatim Pacherovim oltarom i dvostrukim baroknim oltarom i diviti se prelepom panoramskom pogledu na jezero s crkvene terase. Moguća vožnja brodom po jezeru od St.Wolfganga do St.Gilgena. Poseta drugom ljupkom mestu na jezeru St.Gilgenu. Ovde je kuća Mozartove majke, prošetaćemo uz kuću do glavnoga trga, crkve sv. Egidija, gradske većnice i starog hotela Post s oslikanom fasadom. Vožnja do hotela na području Sazlkammerguta. Smeštaj u sobe. Noćenje.
DAN Doručak. Odlazak prema geografskom središtu Austrije mestu Bad Aussee, u kojem se održava Festival narcisa. Šetnja tradicionalnim austrijskim mestom do parka u gradskom središtu i spomenika-kamena koji označava središte Austrije, kao i do poznatog Mercedes mosta, sagrađenog u obliku znaka za automobile Mercedes. Na festivalu narcisa u procesiji kola je preko 40 figura ukrašenih narcisama, a celo je mesto u znaku cveća, tradicionalnih štandova s bogatom ugostiteljskom ponudom, muzikom i folklorom na ovom najvećem cvetnom festivalu Austrije! Spuštamo se prema Hallstatskom jezeru i jednim delom romantične ceste dolazimo do jednog od najpoznatijih fotografskih motiva Austrije, Halstatta-mestašca s ribarskim kućama i poznatog po arheološkom nalazištu keltske kulture koje je u celoj Evropi poznato pod imenom „Hallstatska kultura“. Šetnja uz obalu do protestantske crkve i glavnog trga te uskim uličicama uz vodopad do katoličke crkve s vidikovcem i poznatim grobljem. Poseta medičarskoj proivodnji u blizini i mogućnost kupovine tradicionalnih medenjaka. U večernjim časovima polazak prema Srbiji. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
Dolazak u Novi Sad u jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama iz programa putovanja,
 • smeštaj u Hotel-pansion 3* na području Salzkammerguta, na bazi jednog noćenja sa doručkom, u 1/2 i 1/3 sobama sa sopstvenim TWC,
 • obilasci po programu putovanja i stručno turisticko vođstvo puta,
 • organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom,
 • ulaznica za Festival narcisa (20,€), Muzej halštatske kulture (10,€), vožnja brodom po jezeru Wolfgangsee – 12,€, – minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 plativih putnika, cene su podložne promenama,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1, -€ dnevno),
 • gradska komunalna taksa u iznosu od 2,€ po noći,
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po pravcu po osobi,
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 40,-€.

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.