Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

EVIA-EDIPSOS april

185 €

30. mart / 05. april 2018. godine.
7 dana

Program putovanja

Polazak iz Novog Sada sa parking kod Lokomotive u 19:00h, a iz Beograda u 20:15h, parking u bloku 42 (preko puta Buvlje pijace, ugao ulica Antifašističke borbe i Jurija Gagarina). Putovanje kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku autoputem sa kraćim usputnim zadržavanjem radi odmora.
Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Polazak u razgledanje grada: Bela kula, Rotonda, Trijufalna kapija, Internacionalno sajmište, crkve Sv. Sofije, crkva Sv. Dimitrija…Odlazak u posetu Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik. Nastavak putovanja do luke Glifa. Ukrcavanje na trajekt. Vožnja traje 30 minuta. Isrkcavanje u mestu Agiokampos. Putovanje za Edipsos. Smeštaj grupe u hotel. Večera. Noćenje.
Doručak. Slobodan dan za odmor i upoznavanje sa jednom od najpoznatijih banja na moru u Grčkoj. Edipsos ima bogatu istoriju, a pominje se još u grčkoj mitologiji - po kojoj je boginja Atina tražila od Hefesta, boga vatre i kovačkog zanata, da stvori, kako zna i ume, mineralne izvore da bi Herakle mogao da povrati snagu. Posle Herakla, tu su boravili i rimski carevi - Adrijan, Marko Aurelije i Sula, da bi se svega par milenijuma kasnije stanovnici Edipsos banjali zajedno sa kraljem Petrom I Karađorđevićem, Elefterosom Venizelosom, a zatim i sa Marijom Kalas, Gretom Garbo, Onazisom, Čerčilom... Večera. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka polazak na celodnevni izlet do Atine. Po dolasku razgledanje grada: Trg Omonija, Trg Sintagma, Akademija nauka, Univerzitet i Nacionalna biblioteka, Predsednička palata sa evzonima u tradicionalnoj uniformi, Olimpijski stadion, Zevsov hram, Hadrijanova kapija. Fakultativna poseta Akropolju. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Povratak u Edipsos oko 20:00 časova. Večera. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka polazak do manastira Svetog Davida. Manastir Sveti David je četrvrti po značaju manastira u celoj Grčkoj, posle manastira na Svetoj Gori, Meteora i manastira Svetog Jovana Rusa. Prepodobni David osnovao u 16. veku poznati manastir, koji sad nosi njegovo ime, na ruševinama prethodne crkve koju su uništili Turci posle napuštanja Evije. Sveti David, zaštitnik ostrva Evija, je bio poznat po svojim isceliteljskim i proročanskim moćima tokom života. Ostavio je iza sebe manastir, čija crkva posvećena je Preobraženju svakodnevno prima veliki broj vernika iz cele Grčke i šire. Povratak u Edipsos. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Večera. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak do luke Agioskampos. Ukrcavanje na trajekt. Iskrcavanje u luci Glifa. Vožnja prema Meteorima. Manastiri su poznati po svom nesvakidašnjem položaju na stenama i smatraju se najvrednijom skupinom manastira u Grčkoj posle Svete Gore. Nastavak putovanja prema Srbiji sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
Dolazak u mesta polaska u ranim jutarnjim satima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz savremenim turističkim visokopodnom autobusima na relaciji po programu putovanja,
 • smeštaj u hotelu “Hermes”, “Galaxy” ili sličan u dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama, na bazi 4 polupansiona: doručak i večera – posluženje,
 • panoramsko razgledanje Soluna,
 • izlet do Atine,
 • izlet do manastira Svetog Davida,
 • obilazak manastira Meteori,
 • Usluge pratioca grupe i predstavnika za vreme boravka u mestu,
 • Troškovi organizacije putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata:

  • troškove međunarodnog zdravstvenog putnog osiguranja „ DDOR Novi Sad“,orjentaciona cena za decu do 18 godina – 0,5 centi po danu, za odrasle od 18 – 65 godina – 1 € po danu, za osobe preko 70 godina  – 2 € po danu,
  • fakultativna poseta Akropolju,
  • za organizovanje fakultativnih izleta potreban je minimum 40 prijavljenih putnika

Plaćanje:

 

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
 • odlozeno na rate: 7 dana pre pocetka korišćenja aranžmana uplata 50% od ukupne cene aranžmana a ostatak na tri jednake mesečne rate – maj –jun – jul 2018. godine,
 • administrativnom zabranom građana ili deponovanjem cekova gradjana, sa mesečnim uvećanjem od 2 % po čeku ili rati administrativne zabrane na ime manipulativnih troškova.
 • kreditnim karticama BANKA INTESA VISA, AMERICAN EXPRESS I MASTER do kraja 2018. godine.
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije

cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne

drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SA