Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

EGER – MIŠKOLC

75 €

09.-12.11.2018.
4 dana

Eger je danas jedno od najpopularnijih turističkih destinacija u Mađarskoj, zbog svojih brojnih znamenitosti, barokne arhitekture i kulturno-istorijskih spomenika u gradu i okoloni koje vredi obići. Termalna banja u Egeru se nalazi u samom centru Egera. Raspolaže sa otvorenim i zatvorenim bazenima. Olimpijski bazen, bazeni zabave, bazeni za decu, tobogani, tursko kupatilo (uz doplatu 1300 forinti). Temperatura vode od 32-37 stepeni.

Grad Miškolc se nalazi u severnom delu Mađarske, na svega 35 km od slovačke granice. Od prestonice Budimpešte grad je udaljen 180 kilometara severoistočno. Miškolc je četvrti po veličini grad u Mađarskoj, posle Budimpešte, Debrecina i Segedina, sa 170.000 stanovnika.

Centar u Miškolctapolciu ima ukupno 14 bazena, 5 na otvorenom, 9 u zatvorenom delu. Ovo je moderan i sadržajan centar, sa velikim vodenim površinama, jedinstven u Evropi zbog prirodnog pećinskog ambijenta. Pored wellness & spa i zabavnog sadržaja, lekovita voda je blagotvorna za nervni sistem, ukočenost mišića i kod degenerativnih zdravstvenih tegoba. Boravak u centru nije preporučljiv za asmatičare i klaustofobičare.

 

Program putovanja

1. dan - Polazak autobusa u 23:00 sata iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive na Železničkoj stanici. Vožnja preko Subotice i Kečkemeta ka Budimpešti.
2. dan - Dolazak u Eger. Po dolasku odlazak do banjskog kopleksa. Slobodno vreme za kupanje. U popodnevnim časovima polazak u hotel na smeštaj. Fakultativna poseta jednoj od vinarija sa večerom u "dolini devojaka", 40 vinarija su poredane jedna do druge. Noćenje
3. dan - Doručak.Nakon doručka odjava iz hotela i slobodno vreme za individulna razgledanja ili mogućnost organizovanja fakultativnog celodnevnog izleta do banjskog komlpeksa Miškolctapolc. Slobodno vreme za kupanje do popodnevnim časovima. Povratak u Eger po ostatak grupe. Polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
4. dan - Dolazak u Novi Sad u jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

Cena aranžmana obuhvata:

 

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema, wc) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Egeru ili okolini na bazi 1 noćenja sa doručkom u sobama 1/2 i 1/3,
 • svi obilasci po programu putovanja i stručno turističko vođstvo puta i obilasci po programu,
 • organizacioni i drugi troškovi agencije.

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom, fakultativni izleti, fakultativni odlazak u banju Miškolctapolca 20 eura (uključena ulaznica za banju i prevoz autobusom), ulaznice za kompleks u Egeru 2200 forinti (sa ključem za garderobu) oko 7,5 eura po danu, fakultativna poseta vinariji sa večerom u Egeru – 25,€; minimum za realizaciju je 30 putnika,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ dnevno), (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
 • gradska komunalna taksa – 2,€ po noći po osobi,
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po osobi po pravcu,
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 20,-€.

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema, wc) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Egeru ili okolini na bazi 1 noćenja sa doručkom u sobama 1/2 i 1/3,
 • svi obilasci po programu putovanja i stručno turističko vođstvo puta i obilasci po programu,
 • organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom, fakultativni izleti, fakultativni odlazak u banju Miškolctapolca 20 eura (uključena ulaznica za banju i prevoz autobusom), ulaznice za kompleks u Egeru 2200 forinti (sa ključem za garderobu) oko 7,5 eura po danu, fakultativna poseta vinariji sa večerom u Egeru – 25,€; minimum za realizaciju je 30 putnika,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1,-€ dnevno), (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
 • gradska komunalna taksa – 2,€ po noći po osobi,
 • doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po osobi po pravcu,
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 20,-€.

Plaćanje:

 

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
 • odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,
 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja ne snosi odgovornost za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

 • Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 prijavljanih

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.

Booking / rezervacija