Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

BRATISLAVA – BEČ

75 €

09.03-12.03.2018
1 noćenje

BRATISLAVA – BEČ

Prestonica Austrije, Beč svojom brižno čuvanom arhitekturom mami turiste koji bez daha pokušavaju da posete što više muzeja i galerija. U prebogatoj kulturnoj ponudi Beča svako može da pronađe nešto za svoju dušu. Ne možete da mimoiđete velelepnu gotsku katedralu Stephansdom iz 13. veka u bečkom “krugu dvojke”, niti da ne odete do Hofburga, carske palate iz koje su Habzburzi širili svoj politički uticaj ili do Šenbruna, letnje rezidencije sa 1440 soba u kojoj su se odmarali. Velelepna građevina parlamenta sa grčkim stubovima vuče na antiku, a zgrada Opere oduzima dah. Primer Art Nouveau arhitekture je građevina u kojoj se nalaze Klimtova dela i na čijem vrhu je ogromna zlatna kugla

Program putovanja

Polazak u 20:30 časova. Noćnja vožnja sa usputnim pauazam po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti preko Mađarske do Austrije……
Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Odlazak u tržni centar Parndorf gde je slobodno vreme za šoping. Dolazak u Beč u prepodnevnim satima, panoramsko razgledanje grada autobusom: Ringstrase, Parlament, Opera, Statspark. Odlazak u ulicu Marijhilfeštrase gde je slobodno vreme za šoping i šetnja po prelepo okićenom gradu. Oko 19:00 časova polazak za Bratislavu. Slobodno vreme. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak za Beč. Obilazak grada: Parlament, Opera, Muzej primenjene umetnosti, Rathaus, Gradska skupština, Burgteatar, Univerzitet, Statspark, Univerzitet, Muzejska četvrt, Karlova crkva, Belvedere zimski dvorac Habsburgovaca, Prirodnjački muzej... Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u posetu dvorcu Šenbrun – letnji dvorac čuvene porodice Hazburgvaca. Fakultativna poseta Dunavskom tornju. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Oko 20:00 časova polazak za Srbiju. Vožnja preko Mađarske sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
Dolazak u jutarnjim časovima a zavisno od zadržavanja na granicama.

Cena aranžmana obuhvata:

 prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama iz programa putovanja,
 smeštaj u hotelu “Junior” ili sličan sa 3* u Bratislavi na bazi jednog noćenja sa doručkom, u 1/2, 1/3 sobama sa sopstvenim TWC,
 obilasci po programu putovanja i stručno turisticko vođstvo puta,
 organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

– ulaznice za razgledanja predviđena programom,
– obilazak Šenbruna – imperijal tura (25,-€), fakultativna poseta Dunavskom tornju (10,€), – minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 plativih putnika,
– međunarodno zdravstveno osiguranje – 1,€ dnevno,
– gradska komunalna taksa u iznosu od 2,€ po noći,
– doplata za polazak iz Beograda – 5,€ po pravcu po osobi,
– doplata za 1/1 sobu iznosi 20,-€.

 

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo tri meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.