Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

BRNO – PRAG – ČEŠKI KRUMLOV

Free

03./06. april 2018. godine.
4 dana

Program putovanja

Polazak autobusom ispred škole u 05:00 sati. Putovanje preko Mađarske do Slovačke. Dolazak u Brna. Razgledanje centra grada. Nastavak putovanja ka Pragu. Dolazak u Prag u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
Doručak. Posle doručka odlazak na razgledanje grada: obilazak Hradčana (praški dvorac sa Katedralom Sv.Vita i kapelom Sv.Venceslava, bazilika Sv.Đorđa, Loreta, Zlatna ulička...), prelazak Vltave Karlovim mostom, zadržavanje na mostu kod Stare Kule, nakon prelaska mosta odlazak do spomenika Karlu IV. Dolazak na centralni gradski trg Staromestke namesti, pogled na čuveni Orloj... zgrada Narodnog muzeja, šetnja uz glavnu aveniju Vaclavske namesti. Dolazak do poznatog Praškog geta – Jevrejske četvrti i obilazak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odlazak na celodnevni za Drezden, na obilazak starog grada koji je stavljen na listu svetske baštine UNESKO: Palata Cvinger, crkva Frauenkirche (Bogorodičina protestantska crkva), Hofkirche (Dvorska rimokatolička crkva), zgrada opere Semperoper, Državni muzej Drezden (sa Galerijom starih majstora i „Zelenim trezorom“), Zlatni konjanik - Avgust Jaki.... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Prag u hotel. Večera. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotel i polazak prema Češkom Krumlovu. Po dolasku razgledanje užeg jezgra grada. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Polazak za Novi Sad. Vožnja preko Mađarske sa pauzom radi obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u večernjim satima zavisno od zadržavanja na granicama.

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz visokopodnim autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema, wc) na navedenim relacijama,
 • smeštaj u hotelu “Olympic treestar” sa 3* u Pragu na bazi 3 polupansiona (doručak i večera – švedski sto) u sobama 1/2, 1/3 i 1/4 sa sopstvenim kupatilom,
 • stručno turističko vođstvo puta za svaki autobus,
 • svi obilasci po programu putovanja,
 • organizacioni i drugi troškovi agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1, -€ dnevno),
 • gradska komunalna taksa u iznosu od 2,€ po noći,
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 70,-€.

Plaćanje:

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

 

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.