Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

BEČ – ADVENT

79 €

07./10. decembar 2018. godine.
4 dana/ 1 noćenje

Prestonica Austrije, Beč  svojom brižno čuvanom arhitekturom mami turiste koji bez daha pokušavaju da posete što više muzeja i galerija. U prebogatoj kulturnoj ponudi Beča svako može da pronađe nešto za svoju dušu. Ne možete da mimoiđete velelepnu gotsku katedralu Stephansdom iz 13. veka u bečkom “krugu dvojke”, niti da ne odete do Hofburga, carske palate iz koje su Habzburzi širili svoj politički uticaj ili do Šenbruna, letnje rezidencije sa 1440 soba u kojoj su se odmarali. Velelepna građevina parlamenta sa grčkim stubovima vuče na antiku, a zgrada Opere oduzima dah. Primer Art Nouveau arhitekture je građevina u kojoj se nalaze Klimtova dela i na čijem vrhu je ogromna zlatna kugla.

Program putovanja

1. dan - Polazak u 20:30 časova iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive, polazak iz Sente u 22:30 časova. Noćnja vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti preko Mađarske do Austrije...
2. dan - Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Usputno svraćanje do tržnog centra Parndorf, koji je veoma poznat u Evropi po radnjama najpoznatih svetskih robnih marki (ženska, muška, dečija i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka...). Slobodno vreme za kupovinu. Nastavak putovanja do Beča. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Parlament, Opera, Muzej primenjene umetnosti, Rathaus, Gradska skupština, Burgteatar, Univerzitet, Statspark, Univerzitet, Muzejska četvrt, Karlova crkva, Belvedere zimski dvorac Habsburgovaca, Prirodnjački muzej.... Odlazak u ulicu Marijhilfeštrase gde je slobodno vreme za šetnju po prelepo okićenom gradu. Fakultativni odlazak do zabavnog parka Prater. Oko 18:00 časova polazak u hotel na smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan - Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak do ulice Marijehilfeštrase. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u posetu dvorcu Šenbrun – letnji dvorac čuvene porodice Hazburgvaca. Fakultativna poseta Dunavskom tornju. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Oko 18:00 časova polazak za Srbiju. Vožnja preko Mađarske sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti.
4. dan - Dolazak u jutarnjim časovima a zavisno od zadržavanja na granicama.

Cena aranžmana obuhvata:

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama iz programa putovanja,
 • smeštaj u hotelu “Bock” ili sličan u Beču ili okolini, na bazi jednog noćenja sa doručkom, u 1/2 i 1/3 sobama sa sopstvenim TWC,
 • obilasci po programu putovanja i stručno turisticko vođstvo puta,

organizacioni i drugi troškovi agencije

Cena aranžmana ne obuhvata:

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ulaznice za razgledanja predviđena programom,
 • obilazak Šenbruna – imperijal tura (25,-€), poseta Dunavskom tornju (10,€), fakultativna poseta zabavnom parku Prater (5 €),  – minimum za realizaciju fakultativnog izleta je 30 plativih putnika,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1, -€ dnevno),
 • gradska komunalna taksa u iznosu od 2,€ po noći po osobi,
 • doplata za 1/1 sobu iznosi 30,-€.

Plaćanje:

 

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,

-odloženo do januara meseca uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,

 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,

 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

 

Napomena:

Napomena:

 

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.  Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.  Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.  Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.  Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…). Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.  Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih. Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45  prijavljanih putnika.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije GRAND TOURSi YUTAe

LEP PROVOD I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM “GRAND TOURS” NOVI SAD.