Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h Subota: 08:00h - 15:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

Banjaluka 17.10-20.10.2019

Free

Termin: 17./20. oktobar 2019. godine. Cena 145 €

Program putovanja

Polazak iz Bačke Palanke u 06:00 časova, iz Novog Sada u 07:00 časova. Vožnja preko Rače, Bijeljine sa pauzom radi osveženja u Derventi. Dolazak u Banja Luku. Kraće upoznavanje sa gradom. Nakon razgledanja, smeštaj u hotel, posle 17h. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka polazak u razgledanje i upoznavanje grada: Kastel, Krivi sat, Banski dvor, Hram Hrista Spasitelja, Ferhadija, Safikadin grob, Gospodska ulica... Slobodno vreme za individualna razgledanja. Noćenje.
Doručak. Celodnevni izlet do Drvara. Poseta Titovoj pecini (trenutno zatvorena). Odlazak do Nacionalnog parka Una. Ulazak u Nacionalni park UNA. Odlazak do Štrbačkog buka u pratnji vodiča. Ovaj, 24m visok vodopad predstavlja izuzetnu atrakciju i pleni svojom lepotom i snagom bujice vode koju nosi. To je najveći i najlepši vodopad na reci Uni. Nastavak puta ka Kulen Vakufu najvećem mesto u Nacionalnom parku koje od davnina predstavlja važno čvorište puteva. Slobodno vreme za osvezenje. Put nas dalje vodi ka Martin Brodu. U strasnom zagrljaju dve rieke, na ušću Unca u Unu, ljubomorno čuva svoje čari neponovljiva i vekovima nedirnuta prirodna lepota. U ovom mestu se nalazi najveći kompleks slapova, bukovi, recni bazeni, ade, brzaci, sedrene pecine gde su nekad postojali vodeni mlinovi i bucnice koje su gotovo nestale. Po oblasku lagani povratak u Banja Luku. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Nocenje.
Doručak. Odjavljvanje iz hotela. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Pauza u etno selu Stanišic radi obilaska i odmora. Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima. Kraj programa.

Cena aranžmana obuhvata:

CENA ARANŽMANA PO OSOBI IZNOSI (hotel Grand – noćenje sa doručkom): 145,€

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz turističkim autobusom sa klimom, audio i video opremom na relaciji po programu,
 • smeštaj u hotelu prema izboru sa 3* u Banja Luci na bazi 3 noćenja – usluga po izboru u sobama sa 2, 3 ležaja sa sopstvenim kupatilom, doručak – švedski sto, večera – meni, boravišna taksa,
 • svi obilasci po programu putovanja,
 • pratilac grupe iz agencije,
 • izlet do Drvara, Nacionalnog parka sa ulaznicom, Kulen Vakufa, Martin broda,
 • organizacioni i drugi troškovi Agencije.

Cena aranžmana ne obuhvata:

U cenu aranžmana NE obuhvata:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje (1,- € po danu),
 • doplata za jednokrevetnu sobu na upit u agenciji,

Plaćanje:

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pre početka putovanja,
 • odloženo dva meseca nakon putovanja uz deponovanje čekova građana za neuplaćeni deo aranžmana ili administrativnom zabranom građana,
 • na rate kreditnom karticom banka Intesa, bez kamate,
 • uplatom na žiro račun Grand Toursa, banka Credit Agricole 330-0000015008215-31,
 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Napomena:

 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost. To isključivo zavisi od hotela.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).
 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Booking / rezervacija