Radno vremePonedeljak - Petak: 08:00h - 20:00h
Novi Sad, Železnička 23/a
021/422-324, 422-325, 533-646
Beograd, Kraljice Natalije 78
011/3616047, 3616048

ANDRIĆ GRAD – TREBINJE – DUBROVNIK – MOSTAR

69 €

27.10.2017. - 29.10.2017.
3

ANDRIĆ GRAD – TREBINJE – DUBROVNIK – MOSTAR

3 dana autobusom

Termin putovanja: 27./29. oktobar 2017. godine.

Program putovanja

Polazak iz Novog Sada u ranim jutarnjim časovima sa parkinga kod “Lokomotive”. Vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Andrić grad. Tvorac ovog projekta je Emir Kusturica, a za posetioce grad je otvoren 2012. godine. Sa pedesetak objekata od kamena u ovom gradu nalazi se crkva, stari trgovi, stari han, dućani… Nastavak putovanja prema Trebinju. Po dolasku obilazak grada sa vodičem: obilazak manastira hercegovačka Gračanica u kojem je sahranjen poeta Jovan Dučić. Zatim sledi vožnja kroz polja i vinograde i dolazak u manastir Tvrdoš. Poseta manastiru i povratak u centar. Šetnja starim ulicama grada na Trebišnjici, fotografisanje pored Andjelkine kapije i ispred spomenika Dučiću... Smeštaj u hotel. Slobodno vreme, mogućnost posete Muzeju Hercegovine. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska za Dubrovnik. Obilazak starog grada: šetnja Stradunom u pratnji lokalnog turističkog vodiča. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, po želji, fakultativni obilazak Gradskih zidina sa tvrdjavom Lovrijenac, Kneževog dvora, Pomorskog muzeja..Povratak u Trebinje u večernjim časovima. Noćenje.
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i polazak prema Mostaru. Po dolasku polazak u obilazak grada u pratnji stručnog vodiča: Stari most, spomen kuća Svetozara Ćorovića. Slobodno vreme u uskim mostarskim ulicama sa bezbroj dućana, suvenirnica, kafića... Polazak za Srbiju, vožnja sa usputnim pauzama po potrebi grupe i zbog obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Novi Sad u kasnim večernjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na granici.

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz visokopodnim turističkim autobusima visoke turističke klase na relacijama po programu putovanja (klima, audio i video oprema),
 • smeštaj u motelu “Konak” ili sličan sa 3* u Trebinjui okolini na bazi 2 noćenja sa doručkom (samoposluživanje),
 • obilazak prema programu sa turističkim vodičima u Mostaru, Trebinju
 • troškove organizacije putovanja.

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • fakultativni izlet za Dubrovnik sa lokalnim vodičem – 15€, minimum za realizaciju fakultativnog izleta 30 plativih putnika,
 • troškove zdravstvenog osiguranja – oko 1€ dnevno, (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
 • doplata za polazak iz Beograda – 5€ po osobi po pravcu, minimum za realizaciju 10 plativih putnika,

komunalna gradska taksa – 2€ po noći po osobi – plaća se na licu mesta vodiču

-U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni ispravnost putnih i drugih isprava.

 

 • Putnici koji poseduju strani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 

 • Preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

 

 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 – 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost.

 

To isključivo zavisi od hotela.

 

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

 

 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

 

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Organizator putovanja nesnosi odgovornostz za stvari i prtljag putnika u toku putovanja i u samim hotelima. Putnik moze da osigura svoj prtljag kod nadleznih osiguravajucih kuca po uslovima istih.

– Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

WordPress Themes